Dr Andrzej Buczek

note /search

Elementy konstrukcji podatku

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2912

PRAWO PODATKOWE Elementy konstrukcji podatku Instytucja podatku immanentnie związana z instytucją państwa posiada prawie tak bogatą historię jak instytucja państwa. Podatek towarzysząc historycznym przemianom instytucji państwa przeszedł ewolucję, w wyniku której wykształcił się jego przejrzysty ...

Uproszczone formy opodatkowania

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2051

PRAWO PODATKOWE UPROSZCZONE FORMY OPODATKOWANIA Zryczałtowane opodatkowanie niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyc z ne Zakres podmiotowy i formy opodatkowania zryczałtowanego Osoby fizyczne osiągające przychody z określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym źródeł mogą, ...

Prawo podatkowe - wyłaczenia, zwolnienia, ulgi podatkowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1771

PRAWO PODATKOWE Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 207) tekst jednolity z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 89) tekst jednolity z dnia 3 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1514) tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 768)...

Wysokość podatku

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1673

PRAWO PODATKOWE Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 207) tekst jednolity z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U. Nr 16, poz...

Zasady odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1204

PRAWO PODATKOWE Zasady odpowiedzialności za zobowiązania p o datkowe Odpowiedzialność a. podatnika - art. 26 [Zasada ogólna] Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. b. płatnika - art. 30 *1 i 3 Art. 8. [Płatnik] Płatnikiem jest osoba fizyczna, os...

Zasady ogólne postępowania podatkowego

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2464

PRAWO PODATKOWE ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO Zasady ogólne to przepisy prawne określające dyrektywy wspólne dla całości postępowania. Adresat zasad ogólnych - organ podatkowy. Zasady ogólne należą do prawa procesowego. Źródła ...

Zasady zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1575

PRAWO PODATKOWE Zasady zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych 1. Przesłanki zabezpieczenia a. bez postępowania podatkowego - przed terminem płatności art. 33 § 1 Art. 33. [Zabezpieczenie przed terminem płatności] § 1. [40] Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezp...

Zobowiązania podatkowe i zasady ich wygasania

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1407

PRAWO PODATKOWE Pojęcie zobowiązania podatkowego - art. 5 /ustawa z dnia 29 sier p nia 1997 r. - Ordynacja podatkowa/ - Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokośc...

Podatek i jego płatnicy

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

PRAWO PODATKOWE Miejsce prawa podatkowego w systemie prawa finansowego 1. Podsystem budżetowy a. prawo dochodowe- prawo podatkowe /około 90 % wpływów budżetowych/, celne, majątkowe itp. b. prawo wydatkowe 2. Prawo podatkowe a. prawo materialne b.

Instytucje gospodarki budżetowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1799

PRAWO FINANSOWE Instytucje gospodarki budżetowej Art. 23. [Instytucja gospodarki budżetowej] 1. Instytucja gospodarki budżetowej jest jednostką sektora finansów publicznych tworzoną w celu realizacji zadań publicznych, która:...