Dr Alicja Curanovic

Status i role międzynarodowe państw-skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2142

MSP - SKRYPT Temat 1. Status i role międzynarodowe państw oraz innych uczestników SM Stosunki międzynarodowe jako dziedzina stosunków społecznych; prymat MSP Uczestnicy stosunków międzynarodowych Państwo jako główny uczestnik stosunków międzynarodowych (atrybuty państwa, rodzaje państw, immunite...

Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

1.wyjaśnij różnice między pojęciem służba zagraniczna i służba dyplomatyczna 2.wymień kompetencje RB ONZ Kompetencje: Niezależne od ZO w sprawach dot. pokoju i bezpieczeństwa Opracowywanie przy pomocy Wojskowego Komitetu Sztabowego planów dot. Ustanowienia systemu regulacji zbrojeń Rozpatrywani...

Inicjatywy integracyjne w Azji i rejonie Pacyfiku

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1295

Inicjatywy integracyjne w Azji i rejonie Pacyfiku Integracja oraz współpraca między państwami i narodami jest nieodłącznym elementem budowania ładu oraz pokoju na świecie. Dzięki integrowaniu się dużo łatwiej można uniknąć konfliktów oraz wspomagać się nawzajem w sferze ekonomicznej. W Azji i rej...

ISAF - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1449

ISAF go home? - ocena skuteczności NATO w Afganistanie ISAF (Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa) zostały utworzone 20 grudnia 2001 r. na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa, po porozumieniu w Bonn...

Międzynarodowe Stosunki Polityczne - streszczenie skryptu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1015

ONZ * decyzje ONZ są wyższe niż umów międzynarodowych * czlonkostwo potwierdza suwerennosc narodu, struktur panstwowych * glowny cel-- zachowanie bezpieczenstwa swiatowego i rozszerzanie  pokoju na swiecie * organizacja o charakterze globalnym, zrzesza 193 panstwa 1945-- San Fransico (z inicjatyw...

Rozpad Jugosławii i jego następstwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2247

Rozpad Jugosławii i jego następstwa Mihajić, Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa Wzywania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Upadek bloku socjalistycznego pociągnął za sobą - tak jak i w innych częściach świata - konieczność ponownego określenia podstaw funkcjonowania państw. Atrakcyj...

Stosunki międzynarodwe w regionie Azji i Pacyfiku-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1316

Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku Kaczmarski, Bezpieczeństwo Azji Wschodniej i Pacyfiku W okresie zimnej wojny dynamikę w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku w zasadniczym stopniu określała rywalizacja pomiędzy Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi. Region był najbardziej g...

Współpraca i bezpieczeństwo w Europie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917

Współpraca i bezpieczeństwo w Europie Zięba, Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej Adaptacja wielostronnych instytucji bezpieczeństwa do nowych uwarunkowań Aby sprostać zmienionym zagrożeniom i skutecznie podejmować nowe wyzwania po zimnej wojnie, państwa zachodnie dokonały...

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Stosunki międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1323

Bezpieczeństwo międzynarodowe Zięba, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego Ogólne rozumienie bezpieczeństwa W potocznym rozumieniu bezpieczeństwo jest ujmowane negatywnie, jako brak zagrożeń, w definicjach słownikowych zaś występuje zazwyczaj ujęcie pozytywne utożsamiające bez...

Charakterystyka konfliktów bliskowschodnich-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 546

CHARAKTERYSTYKA WYBR ANYCH KONFLIKTÓW BLISKOWSC HODNICH DEFICYTY BEZPIECZEŃS TWA NA BLISKIM WSCHO DZIE: Problemy gospodarcze – wg. World Bank Report z 2004 roku PKB na jednego mieszkańca na Bliskim Wschodzie nie przekraczało 1,2%. Wzrost PKB państw, pomimo ogromnych złóż ropy naftowej, nie prz...