Zaawansowane metody opracowywania obserwacji

note /search

Metody kollokacji I- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zaawansowane metody opracowywania obserwacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Metody kollokacji – metoda 1 Kollokacją nazywamy: wyrównanie spostrzeżeń geodezyjnych z uwzględnieniem czynników zewnętrznych zakłócających pomiar, czyli tak zwanego „sygnału”. Sygnałem mogą być różne czynniki zależnie od wykonywanych pomiarów: - dla pomiarów grawimetrycznych będą to lokalne a...

Spostrzeżenia pośrednie z warunkami na niewiadome- metoda bezpośredni...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zaawansowane metody opracowywania obserwacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693

Spostrzeżenia pośrednie z warunkami na niewiadome. Metoda bezpośrednia Przy wyrównaniu spostrzeżeń pośrednich z warunkami na niewiadome mamy n spostrzeżeń, które wykonano w celu wyznaczenia u niewiadomych. Dodatkowo niewiadome powiązane są warunkami w liczbie nb. Liczba stopni swobody w zadaniu...

Wpływ warunków na niewiadome, na wyniki wyrównania- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zaawansowane metody opracowywania obserwacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Wpływ warunków na niewiadome, na wyniki wyrównania Współczynniki Qi nie mają wartości liczbowej, dopiero po podniesieniu wyrażenia w nawiasie do kwadratu - przyjmują wartości z macierzy Q według zasady: Qi Q j  Qij W celu przedstawienia wartości [pvv] jako funkcji odchyłki w1 dokonujemy następ...

Wyrównanie metodą zawarunkowaną z niewiadomymi

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zaawansowane metody opracowywania obserwacji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1393

Wyrównanie metodą zawarunkowaną z niewiadomymi Metoda najmniejszych kwadratów została omówiona w ramach rachunku wyrównawczego. W niniejszym wykładzie przypomnimy najważniejsze zagadnienia z nią związane. W praktyce najczę...

Wyrównanie spostrzeżeń zawierających błędy grube

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zaawansowane metody opracowywania obserwacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Wyrównanie spostrzeżeń zawierających błędy grube. Metody wykrywania i eliminacji błędów grubych Źródła błędów grubych: Błędy grube w obserwacjach mogą wystąpić: - w trakcie pomiaru; - w trakcie rejestracji wyników; - przy wprowadzaniu danych do komputera. W procesie wyrównania błędy grube...

Wyrównanie w obecności błędów grubych - Metoda Du_ska - sprawozdanie...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zaawansowane metody opracowywania obserwacji
Pobrań: 350
Wyświetleń: 672

n=80 Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyrównanie w obecności błędów grubych - Metoda Duńska Dane: Nr 1 2 3 4 5 Współrzędne X 1271,04 615,30 215,28 -422,40 -521,60 Y 443,20 688,02 1478,80 522,76 422,76 P0 224,51 174,98 Kąty Lp 1 2 3 4 Grady 42,5879 41,888 68,1449 10,986 1. ...

Iteracyjne wyrównanie wcięcia wstecz - sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zaawansowane metody opracowywania obserwacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

gr 5 n= 80 Temat: Iteracyjne wyrównanie wcięcia wstecz. Dane X 1271,04 615,30 215,28 -422,51 150,00 1 2 3 4 Po przyb. Y 443,20 688,02 1478,80 522,76 150,00 1 2 3 Iteracja nr 1 Równania błędów kąt obl. 1 38,32059 2 42,...

Iteracyjne wyrównywanie sieci geodezyjnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zaawansowane metody opracowywania obserwacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Iteracyjne wyrównywanie sieci geodezyjnych. Współrzędne przybliżone Obliczenie dokładnych współrzędnych opiera się na następujących założeniach: - Musi być zdefiniowany układ współrzędnych: w sieciach niwelacyjnych – co najmniej 1 reper w sieciach płaskich - co najmniej 2 punkty znane w sieci...

Jakość sieci geodezyjnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zaawansowane metody opracowywania obserwacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Jakość sieci geodezyjnych Pomiary wykonane z największą starannością, nie dostarczają nam prawdziwej wartości mierzonej wielkości, lecz są zwykle obarczone małymi błędami. Jeżeli z kolei użyjemy tych wyników pomiarów do obliczenia innych wielkości, również i one nie będą całkiem dokładne. Pows...

Kollokacja metoda 2 - sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zaawansowane metody opracowywania obserwacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

n = 80 ĆWICZENIE nr 3 Temat: Kollokacja metoda 2. Dane: X A B0 C D0 Y 1271,04 224,51 215,28 948,16 1 2 3 4 5 di [m] 1080,460 1205,010 1303,900 808,060 766,610 443,2 174,98 1478,8 1138,6 ...