Wysiłek Fizyczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wysiłek Fizyczny - strona 1 Wysiłek Fizyczny - strona 2 Wysiłek Fizyczny - strona 3

Fragment notatki:


Wysiłek Fizyczny
Zdolność do wykonania ciężkiej lub długotrwałej pracy fizycznej bez szybko narastającego zmęczenia i warunkujących jego rozwój głębszych zmian środowiska wewnętrznego ustroju, oraz zdolność szybkiej likwidacji, po zakończeniu wysiłku, ewentualnych zaburzeń homeostazy czyli szybkie wyrównanie odchylenia od względnie stałego stanu równowagi.
Wydolność fizyczna zależy od: Energetyki wysiłku, która zależy od tlenowych i beztlenowych procesów metabolicznych
rezerw energetycznych organizmu - wielkość rezerw reguluje wykorzystanie substratów energetycznych
Możliwości termoregulacyjne organizmu
Koordynacji nerwowo-mięśniowej, która warunkuje siłę, szybkość i precyzję ruchów
Budowy somatycznej organizmu
Płci, wieku
Czynników psychologicznych (motywacja, subiektywna ocena tolerancji zmian wywołanych zmęczeniem)
Wysiłek fizyczny to : praca mięśni szkieletowych wraz z całym zespołem towarzyszących jej zmian czynnościowych w organizmie.
Charakterystyka procesów zachodzących w pracujących mięśniach i innych narządach w czasie wysiłku zależy od: Rodzaju skurczów mięśni
Wielkości grup mięśniowych
Czasu trwania wysiłku
Intensywności wysiłku
Klasyfikacja wysiłku fizycznego: Wysiłki dynamiczne - naprzemienny krótkotrwały skurcz i rozkurcz, izotoniczny lub auksotoniczny, ruchy koncentryczne lub ekscentryczne
Wysiłki statyczne - utrzymanie izometrycznego skurczu mięśni, wzrost napięcia mięśniowego
Wysiłki mieszane
W zależności od wielkości grup mięśniowych: Wysiłki lokalne i miejscowe 30%
Podział wysiłków w zależności od czasu trwania: Krótkotrwałe do 15 minut
O średniej długości 15-30 minut
Długotrwałe powyżej 30 minut
Podział wysiłku w zależności od intensywności wysiłków: Miara:
Moc (praca w jednostce czasu) - dynamiczne - wat
Siła (generowana przez mięśnie) - statyczne - Newton
Całkowity wydatek energetyczny - kJ/min
Objętość tlenu pobranego z wdychanego powietrza - VO 2 Maksymalne tempo pobierania tlenu - pułap tlenowy VO 2 max
Procent VO 2 max stanowiący aktualne zapotrzebowanie organizmu
W zależności od wartości VO2 max: Wysiłki maksymalne - maksymalne nasilenie funkcji związanych z pobieraniem i transportem do mięśni tlenu, maksymalne indywidualne pobieranie tlenu przez organizm VO 2 max
Wysiłki supramaksymalne - przewyższają VO 2 max
Wysiłki submaksymalne - o małej intensywności, najczęstsze
Obciążenie bezwzględne - ilość energii wydatkowanej przez organizm w jednostce czasu


(…)

… beztlenowe:
Hydroliza fosfokreatyny (20 mmol/kg wilgotnej masy tkanki)
Glikoliza (glikogen z mięśni 100 mmol/kg wilgotnej tkanki)
Tylko 1-2 minuty zakwaszenie środowiska miocytów, zmniejszenie efektywności enzymów
Metabolizm beztlenowy - bardzo intensywne wysiłki
Procesy tlenowe - utlenianie (10sek - 2min max)
Tempo metabolizmu - tempo transportu tlenu
Pirogronian
Wolne kwasy tłuszczowe FFA
Ketokwasy…
… wysiłku deficyt tlenowy - rozbieżność między zapotrzebowaniem na tlen a faktycznym jego pobieraniem, tlen pobierany z rezerw (mioglobina, hemoglobina) i przejście na procesy beztlenowe.
Czas równowagi dynamicznej - tyle ile potrzebujemy tlenu tyle przyjmujemy
Dług tlenowy - po zakończeniu wysiłku czas wiążący się z tym , że organizm pobiera więcej tlenu niż potrzebuje - oddanie do rezerw
Deficyt tlenowy - organizm potrzebuje więcej tlenu niż jest mu dostarczane (beztlenowe)
Próg beztlenowy - obciążenie przy którym następuje wzrost stężenia LA (kwas mlekowy). Przy 50-7-% VO2 max następuje gwałtowny przyrost stężenia LA we krwi
Obciążenie - próg beztlenowy anaerobowy
Im większa intensywność wysiłku odpowiadająca progowi anaerobowemu, tym większa zdolność do wysiłku.
Duży Traczyk 26 rozdział - Wysiłek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz