Uniwersytet Zielonogórski - strona 5

Czas emisji a podział filmowy-opracowanie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Krzysztof Stanikowski
 • Mass media
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1232

Nr tematu - 2 Temat : Film : geneza powstania, funkcje, cele, przykłady i charakterystyka. CZAS EMISJI A PODZIAŁ FILMOWY W zależności od długości filmy dzielą się na : krótkometrażowe - do 22 minut, średniometrażowe - od 22 do 55 minut, pełnometrażowe - ponad 55 minut - przeciętnie 90-132 minu...

Telewizja : geneza powstania, funkcje, cele, przykłady i charakteryst...

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Krzysztof Stanikowski
 • Mass media
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1652

Nr tematu : 3 Temat : Telewizja : geneza powstania, funkcje, cele, przykłady i charakterystyka. 1. PIERWSZA TRANSMISJA TELEWIZYJNA W POLSCE I NA ŚWIECIE : Pierwsza transmisja telewizyjna, z Londynu do Nowego Jorku, odbyła się 27 stycznia 1928 roku. W dniu 3 lipca 1928 roku w Londynie odbyła się t...

Mass media-zagadnienia na zaliczenie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Krzysztof Stanikowski
 • Mass media
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1309

M A S S M E D IIA MASS MED A Str 1 Strona | 1 Semestr Liczba godzin w tygodniu Forma zajęć Liczba godzin w semestrze Ty p p rz e dm io tu : obowiązkowy Podstawowe wiadomości z zakresu: socjologii, Wy ma ga nia wst ę p n e: psychologii, pedagogiki oraz TI. J ęzyk na uc za nia : polski...

Grupy społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Zielonogórski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

Zbiór ludzi Proste zbiory społeczne Zbiorowości społeczne - Zbiorowiska społeczne - Grupa społeczna - Typy psychospołeczne - Zbiorowości o podobnych zachowaniach - Kategorie społeczne - Zbiorowości oparte na wspólnej kulturze Zbiór społeczny to inaczej zbiór ludzi. Proste zbiory społeczne...

Socjologia-komplet notatek z wykładów

 • Uniwersytet Zielonogórski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 847

Socjologia jako dyscyplina naukowa. Socjologia - zajmuje się formami życia społecznego oraz zachowaniami ludzkimi, które są przyczyną sytuacji społecznej. Nauka o wszystkich możliwych formach życia społecznego. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie dzieli sie na:  I. Wiedza potoczna  II. Wrażl...

Socjologia-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Zielonogórski
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2331

Program nauczania: Przedmiot: Wprowadzenie do Socjologii Rodzaj zajęć: wykłady Treść: Kształtowanie się refleksji o życiu społecznym A. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie, historyczne warunki narodzin socjologii jako dyscy...

Choroby genetyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Hanna Uździcka
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1141

1. Zespół Downa -trisomia chromosomu 21 -objawy -różne stopnie zaawansowania choroby -jak i czy w ogóle się leczy (leczy się objawy- ogólnie chorób genetycznych nie da się wyleczyć całkowicie) 2.

Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Hanna Uździcka
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2191

Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka: Rozwój w naukach przyrodniczych to określony proces zmian jaki podlega materia, a prowadzących do powstawania ciągle nowych form. Ponieważ nie stwierdzamy powrotu do stanu wyjściowego możemy z tym pojęciem łączyć stały postęp. Rozwój jako termin genetyczny ...

Marksizm - Karl Heinrich Marx

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Anita Famuła-Jurczak
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1106

Karl Heinrich Marx Lata 1818 - 1883 Europa, Niemcy to czas i miejsce życia i twórczości filozofa, ekonomisty, przywódcy, teoretyka rewolucyjnych ruchów robotniczych Karola Marksa. Pochodził z zasymilowanej żydowskiej rodziny. Jest twórcą ...

Pedagogika krytyczna - Krytyka adaptacyjna

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Anita Famuła-Jurczak
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2415

Podłoże filozoficzne pedagogiki krytycznej Filozoficzna teoria krytyczna ma swoje źródła w Marksowskiej krytyce ideologii. Ideologia pojmowana jest tu przede wszystkim jako „fałszywa świadomość” utrudniająca rozumienie społecznego zniewol...