Pedagogika krytyczna - Krytyka adaptacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika krytyczna - Krytyka adaptacyjna - strona 1 Pedagogika krytyczna - Krytyka adaptacyjna - strona 2 Pedagogika krytyczna - Krytyka adaptacyjna - strona 3

Fragment notatki:

Podłoże filozoficzne pedagogiki krytycznej
Filozoficzna teoria krytyczna ma swoje źródła w Marksowskiej krytyce ideologii. Ideologia pojmowana jest tu przede wszystkim jako „fałszywa świadomość” utrudniająca rozumienie społecznego zniewolenia i przez to przeszkadzająca w naprawianiu świata. Ze względu na to, że myślenie o sprawach publicznych uwarunkowane jest zajmowaną przez jednostki pozycję w społeczeństwie ( jak mówi przysłowie: „Punkt widzenia zależy
od punktu siedzenia”), bardzo często posługujemy się ideami, które oddają tylko cząstkową perspektywę poznawczą, zawierają „uprzedzoną”, specyficzną dla danej sytuacji wersję prawdy.
Patrząc z zajmowanej przez nas pozycji, postrzegamy świat albo jako idący ku lepszemu, albo staczający się na dno; albo jako sprawiedliwy, albo oparty na wyzysku. Która z tych rzeczywistości jest prawdziwa? W zasadzie żadna. Każda bowiem ujmuje tylko czyjąś prawdę. Po to, aby dotrzeć do ważnych poznawczo sądów, musimy przebić się przez ideologię ( przez ową „fałszywą świadomość” odzwierciedlającą określone punkty siedzenia) i m.in. takiemu zobiektywizowanemu oglądowi służy teoria krytyczna.
Pedagogika krytyczna
Odwołuje się do kategorii myślenia krytycznego, teorii krytycznej. Wiąże się z dokonaniami filozoficznej szkoły francuskiej. Na pojawienie się ped. krytycznej wpłynęła filozoficzna teoria krytyczna, która swe źródło ma w Marksowskiej krytyce ideologii jako „fałszywa świadomość” ( myślenie o sprawach publicznych zależy od zajmowanej przez jednostkę pozycji w społeczeństwie).
Robert Kwaśnica
Krytycyzm rozumie jako poszukiwanie racji przekonań cudzych i własnych oraz gotowość do zmiany własnych przekonań i uznanych twierdzeń z chwilą pojawienia się nowych, zaprzeczających im dowodów
Krytykę szkoły można opisać posługując się klasyfikacją funkcji, jakie ona pełni w społeczeństwie
Szkoła jako instytucja służąca transmisji kultury, przekazywania dorobku poprzednich pokoleń
Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki, służąca indywidualności ucznia
Szkoła jako czynnik zmiany społecznej, jako instytucja przyczyniająca się do społecznego postępu
Każdemu z tych ujęć szkoły odpowiada pewien typ krytyki
KRYTYKA ADAPTACYJNA
nurt konserwatywny
nurt liberalny
Krytyka adaptacyjna
nazywana jest inaczej krytyka potoczną, obiegową
stwierdzenie „bądź krytyczny” w języku tej krytyki oznacza: krytykuj wszelkie przejawy zła
krytyka ta oznacza tyle, co sprzeciwianie się, niezgoda na zło


(…)

… jest w centrum klasy)
Podsumowanie - czym jest ukryty program szkolny
Ukryty program szkolny stanowi nieudokumentowany w oficjalnych założeniach system wpływów wychowawczych, przystosowujących jednostki i grupy do rangi systemu społecznego
Według pedagogiki krytycznej zmiana społeczeństwa wymaga zmiany edukacji
Edukacja powinna:
dostrzegać i akceptować różnice społeczne (bo np. nie wszystkie dzieci mają równy…
… będąca wytworem stosunków społecznych opartych na relacji panowania i zniewolenia, pozostających poza sferą uświadomienia (np. wiara Egipcjan, że faraon był bogiem)
Pedagogika krytyczna ujmuje edukację jako element systemu społecznego ściśle związany z jego funkcjami politycznymi
Cele krytycznej interwencji
jak jest: jednostki muszą zostać wykształcone i wyselekcjonowane tak, aby wszystkie dostępne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz