Uniwersytet Warszawski - strona 796

Richard Sheppard - problematyka modernizmu europejskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Benon Dereń
 • Pozytywizm
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2275

Richard Sheppard - Problematyka modernizmu europejskiego Modernizm - pojęcie nieokreślone, niemożliwe do jednoznacznego opisania - niejasne ramy czasowe, powszechnie 1885-1935, jednak niektórzy sytuują go w początku 1870 roku (+Nietsche, Rimbaud), inni nawet w latach '50 XIX wieku (+ Vladimir Nab...

Stanisław Balbus - Historycznoliteracka aktywność stylizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jakub Stolc
 • Poetyka
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2317

Stanisław Balbus - Historycznoliteracka aktywność stylizacji PASTISZ - nie reinterpretuje, tj. nie przekształca znaczeniowo i funkcjonalnie tradycji, ku której sięga, lecz jedynie ją przybliża i odpowiednio naświetla „objaśnia”. Pastisz posiada wszystkie cechy stylizacji prócz cech wymienionych ni...

Słówka - Unit 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

word part of speech translation ability n umiejętność, zdolność accomplish v osiągnąć, wykonać achieve v osiągać acquire v wejść w posiadanie, nabyć advertising revenue n przychody z reklamy allocate resources alokować zasoby allow v pozwolić analyse v analizować arise v powstać, pojawić się atta...

Słówka - Unit 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

word part of speech translation accept v przyjąć, zaakceptować according to prep według, zgodnie z achievement n osiągnięcie acquire v nabyć additional adj dodatkowy adjust v dostosować, przystosować administrative adj administracyjny ambitious adj ambitny annual adj roczny apologize v przeprosić...

Słówka - Unit 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

word part of speech translation unit adopt v przyjąć, zaakceptować 3 autonomous adj autonomiczny 3 benefit n korzyść 3 branch n oddział 3 capacity n zdolność produkcyjna 3 cash balance n saldo gotówkowe 3 chain of command n hierarchia służbowa 3 classify v klasyfikować 3 close down v zostać zamkn...

Słówka - Unit 9

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

word part of speech translation accurate adj ścisły, dokładny actual adj rzeczywisty, faktyczny advanced adj zaawansowany agile adj zręczny, zwinny ahead adv naprzód analyst n analityk anew adv na nowo approve v zatwierdzić automatically adv automatycznie await v oczekiwać balance n równowaga bal...

Słówka - Unit 14

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

word part of speech translation acquire v wejść w posiadanie, nabyć assets n aktywa Automated Teller Machine n bankomat (AmE) bad debt n zły dług bonds n obligacja borrower n pożyczkobiorca cashpoint n bankomat (BrE) certificate n świadectwo checkbook n książeczka czekowa (AmE) checking account n...

Słówka - Unit 16

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

word part of speech translation unit account for v stanowić 16 administer v zarządzać 16 affect v dotknąć, wpłynąć na 16 alcoholic beverages n napoje alkoholowe 16 analyst n analityk 16 armaments n uzbrojenie 16 assets n aktywa 16 associate v powiązać, połączyć 16 assumption n przypuszczenie, zał...

Słówka - Unit 17

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

word part of speech translation unit alpha n dochodowość funduszu na tle branży 17 attempt v spróbować 17 bailout n dofinansowanie, subwencja 17 be geared to być przystosowanym do, nastawionym  na 17 be in decline v przeżywać upadek 17 be in sight być w zasięgu wzroku 17 be not all doom and gloom...

Słówka - Unit 18

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

word part of speech translation apply v zastosować assessment n oszacowanie, ocena bailout n uratowanie firmy w trudnej sytuacji finansowej be in sb's favour być korzystnym dla kogoś bet n zakład buy back v odkupić call option n opcja kupna capital gains tax n podatek od zysków kapitałowych cerea...