Słówka - Unit 16

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słówka - Unit 16 - strona 1 Słówka - Unit 16 - strona 2 Słówka - Unit 16 - strona 3

Fragment notatki:


word part of speech translation unit account for v stanowić 16 administer v zarządzać 16 affect v dotknąć, wpłynąć na 16 alcoholic beverages n napoje alkoholowe 16 analyst n analityk 16 armaments n uzbrojenie 16 assets n aktywa 16 associate v powiązać, połączyć 16 assumption n przypuszczenie, założenie 16 balance sheet n zestawienie bilansowe 16 be in favour v być korzystnym 16 be in the know about sth orientować się  w 16 bid price n cena kupna 16 bondholder n właściciel obligacji 16 borrower n pożyczkobiorca 16 brokerage company n dom maklerski 16 cash flow n przepływ gotówki 16 competitive adj konkurencyjny 16 consequently adv w rezultacie 16 considerable adj znaczny 16 contract v kurczyć się 16 corporate bond n obligacja przemysłowa,  korporacyjna 16 coupon n kupon 16 creditor n wierzyciel 16 debt security n papier dłużny 16 decent adj przyzwoity 16 deduct v odliczyć, odjąć 16 deem v uznać 16 default v nie uiścić należności 16 diversification n dywersyfikacja 16 dividend n dywidenda 16 due to prep z powodu 16 economy n gospodarka 16 emerging market n rynek wschodzący 16 equity finance n finansowanie przez emisję akcji 16 ethical adj etyczny 16 fixed adj stały, ustalony 16 fluctuation n wahania 16 gambling n hazard 16 gilt n obligacja państwowa 16 go bust v zbankrutować 16 growth n wzrost 16 head for v zmierzać 16 high-yield bond n obligacja o wysokim przychodzie 16 improvement n poprawa, polepszenie 16 in accordance with zgodnie z 16 insolvent adj niewypłacalny 16 insufficient adj niewystarczający 16 insurance company n firma ubezpieczeniowa 16 internally adv wewnętrznie 16 interval n odstęp, przerwa 16 inversely adv odwrotnie 16 issue v emitować 16 Unit 16 1 by Katarzyna Szypuła justify v usprawiedliwić, wytłumaczyć,  uzasadnić 16 kickstart v ożywić 16 lender n pożyczkodawca 16 mature v przypadać do zapłaty 16 maturity date n data zapadalności 16 measures n środki, kroki 16 mutual fund n fundusz powierniczy 16 offer price n cena sprzedaży 16 operation n działanie 16 overlook v przeoczyć 16 owner n właściciel 16 pension fund n fundusz emerytalny 16 plunge into v pogrążyć się  w 16 popularity n popularność 16 pornography n pornografia 16 prestigious adj prestiżowy, renomowany 16 principal n kwota główna 16 profit from v odnieść korzyść  z 16 profitable adj rentowny, dochodowy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz