Słówka - Unit 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słówka - Unit 1 - strona 1 Słówka - Unit 1 - strona 2 Słówka - Unit 1 - strona 3

Fragment notatki:


word part of speech translation ability n umiejętność, zdolność accomplish v osiągnąć, wykonać achieve v osiągać acquire v wejść w posiadanie, nabyć advertising revenue n przychody z reklamy allocate resources alokować zasoby allow v pozwolić analyse v analizować arise v powstać, pojawić się attain v osiągnąć, zrealizować, zdobyć audience n widownia available adj osiągalny, dostępny banker n bankier broadcast v nadawać (TV) channel n kanał (TV) characteristic n cecha Chief Operating Officer n dyrektor do spraw operacyjnych choice n wybór citizen n obywatel classification n klasyfikacja classify v klasyfikować co-founder n współzałożyciel colleague n współpracownik community n społeczność, wspólnota concentrate on v koncentrować się na consider v rozważyć consultant n konsultant convert v przerobić, przejść na creative adj kreatywny, twórczy crises n kryzysy crisis n kryzys danger n niebezpieczeństwo day-to-day adj codzienny deal with v radzić sobie z debt n dług deliver v dostarczać demonstrate v demonstrować develop v rozwijać, pogłębiać, rozbudować difficulty n trudność distributor n dystrybutor effective adj efektywny efficient adj skuteczny, wydajny employee n pracownik ensure v zapewnić entirely adv całkowicie execute v wykonać, przeprowadzić executor n wykonawca expectation n oczekiwanie expert adj specjalistyczny, fachowy explain v wyjaśniać extent n stopień extract n urywek failure n porażka fashion n sposób, styl goal n cel Unit1 1 by Katarzyna Szypuła human adj ludzki implement v wdrożyć impressive adj robiący wrażenie, imponujący increasingly adv coraz bardziej industry n przemysł innovation n innowacja integrate v zintegrować, połączyć introduce v wprowadzić investor n inwestor involve v wymagać, pociągać za sobą, obejmować lead v prowadzić, kierować Lebanese adj libański make a profit osiągnąć zysk make fun of żartować z manage v zarządzać manageable adj wykonalny, łatwy w obsłudze, łatwy do prowadzenia managerial adj kierowniczy, zarządczy manufacturer n wytwórca, producent market value n wartość rynkowa maximize v maksymalizować measure v mierzyć mention v wspomnieć modernize v modernizować modify v modyfikować motivate v motywować motivation n motywacja neighbouring adj sąsiedni objective n cel occur v pojawić się outline v przedstawić w skrócie, naszkicować pay n płaca ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz