Uniwersytet Warszawski - strona 797

Słówka - Unit 19

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

word part of speech translation accountancy n rachunkowość accounting n rachunkowość accrue v zgromadzić, narosnąć alternatively adv ewentualnie amortization n amortyzacja annual adj roczny assets n aktywa auditing n audyt, badanie ksiąg rachunkowych balance sheet n bilans bookkeeping n księgowoś...

Słówka - Unit 21

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

word part of speech translation abuse v nadużywać abuse n nadużycie acceptance n akceptacja advisedly adv świadomie, z rozmysłem asset-stripping n rozbieranie aktywów backward integration n integracja odwrotna balance n równowaga benefit v przynieść korzyść board of directors n zarząd breach n na...

Słówka - Unit 23 - ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

word part of speech translation unit abandon v porzucić 23 advance n postęp 23 alternate adj kolejny, naprzemienny 23 anticipate v przewidzieć 23 at least przynajmniej 23 attempt n próba 23 availability n dostępność 23 balance of payments n bilans płatniczy 23 belief n wierzenie 23 boom n ożywien...

Słówka - Unit 27

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

word part of speech translation unit absolute advantage n korzyść absolutna 27 access n dostęp 27 arguably adv zapewne, możliwe 27 argue v uzasadnić, argumentować 27 capable of adj umiejący (coś zrobić) 27 child labour n zatrudnianie nieletnich 27 circumstances n okoliczności 27 classify v klasyf...

Czasowniki w pierwszej formie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

I forma II forma III forma arise arose arisen powstawać, pojawiać się awake awoke awoken budzić się be was been być bear bore borne nosić, rodzić beat beat beaten bić become became become zostawać befall befell befallen przytrafić się, spotykać begin began begun zac...

Past Perfect - opis i tworzenie zdań

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Past Perfect -czynności, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Po tym jak skończyłem uniwersytet postanowiłem założyć rodzinę . - jeśli czynność zaprzeczyła, wpływała na przeszłość. Gdybym uczył się do egzaminu, zdałbym go . - czynności, która miała miejsce przed określonym czas...

Past Simple - konstrukcje i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Past Simple -czynność wykonywana w przeszłości, dokonana, z informacją, kiedy miała miejsce. Zeszłej zimy wybiłem sobie palec . -jeśli coś odbyło się w przeszłości i na pewno się nie powtórzy. Henryk Sienkiewicz n apisał kilka ciekawych powieści. -czynności przeszłe odbywające się zwyczajowo, reg...

Present Perfect - tworzenie konstrukcji i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Present Perfect Trzecia forma czasownika (past participle) -Do wyrażenia czynności z przeszłości i jej wpływ na teraźniejszość. Posprzątałem swój pokój. - Do wyrażenia czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. M ieszka w Warszawi e od dwóch lat. - Do wyrażenia doświadcz...

Present Simple - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Present Simple -czynność wykonywana regularnie często, rutynowo. Moja siostra farbuje włosy, co miesiąc . -jeśli mówimy o przyszłości, która ma odbyć się zgodnie z harmonogramem np. rozkład jazy. O której godzinie zaczyna się jutro ten film -prawa natury, fizyki, przyrody. Słońce wschodzi na wsc...

Prezent Continuous - opis i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Prezent Continu ou s - czynności dokonujące się w tej chwili bądź prawie w tej chwili. Mój brat naprawia sprzęgło w swoim samochodzie. -zaplanowane czynności w przyszłości, które na pewno się udadzą. Jutro przycinam drzewka w swoim sadzie. - opisujemy zachodzące zmiany. Młodzi ludzie stają się b...