Słówka - Unit 23 - ekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słówka - Unit 23 - ekonomia - strona 1 Słówka - Unit 23 - ekonomia - strona 2 Słówka - Unit 23 - ekonomia - strona 3

Fragment notatki:


word part of speech translation unit abandon v porzucić 23 advance n postęp 23 alternate adj kolejny, naprzemienny 23 anticipate v przewidzieć 23 at least przynajmniej 23 attempt n próba 23 availability n dostępność 23 balance of payments n bilans płatniczy 23 belief n wierzenie 23 boom n ożywienie gospodarcze, rozkwit 23 boost v zwiększyć, pobudzić 23 bottom out v osiągnąć najniższy poziom 23 business cycle n cykl gospodarczy, koniunkturalny 23 capacity n wydajność, zdolność produkcyjna 23 cause n przyczyna 23 cease v przerwać, zaprzestać 23 circulation n obieg 23 confident adj pewny 23 consequently adv w rezultacie 23 consistent with adj zgodny z 23 constant adj stały 23 consumption n konsumpcja 23 contract v kurczyć się 23 contraction n kurczenie się, regres 23 contribute to v przyczynić się do 23 convincing adj przekonujący 23 counteract v przeciwdziałać, zneutralizować 23 create v tworzyć 23 creative destruction n kreatywna destrukcja 23 crucial adj decydujący, zasadniczy 23 current adj bieżący 23 cyclical adj cykliczny 23 debt n dług 23 deficit n deficyt 23 demand n popyt 23 demographic adj demograficzny 23 demonstrate v zademonstrować 23 depression n kryzys 23 destroy v niszczyć 23 disaster n kataklizm, klęska żywiołowa 23 downturn n schyłek, tendencja zniżkowa 23 durable adj trwały 23 economist n ekonomista 23 elections n wybory (polityczne) 23 electricity n elektryczność 23 employment n zatrudnienie 23 encourage v zachęcić 23 endogenous adj endogeniczny 23 ensure v zapewnić, zagwarantować 23 equilibrium n równowaga 23 established adj o ustalonej pozycji, uznany 23 eventually adv ostatecznie, w końcu 23 exceed v przewyższać 23 excess n nadmiar 23 excess adj nadmierny, zbędny 23 Unit 23 1 by Katarzyna Szypuła exist v istnieć 23 exogenous adj egzogeniczny 23 expand v powiększać się, rozszerzać się, rozwijać się 23 expansion n rozwój, wzrost 23 extent n stopień 23 external adj zewnętrzny 23 fashion n moda 23 feature n cecha 23 fiscal policy n polityka fiskalna 23 foresee v przewidzieć 23 go bankrupt v zbankrutować 23 gross domestic product n produkt krajowy brutto 23 growth n wzrost 23 guarantee v gwarantować 23 harmful adj szkodliwy 23 in the long run na dłuższą metę 23 in the short term na krótką metę 23 inevitably adv nieuchronnie 23 inevitably adv ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz