Słówka - Unit 27

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słówka - Unit 27  - strona 1 Słówka - Unit 27  - strona 2

Fragment notatki:


word part of speech translation unit absolute advantage n korzyść absolutna 27 access n dostęp 27 arguably adv zapewne, możliwe 27 argue v uzasadnić, argumentować 27 capable of adj umiejący (coś zrobić) 27 child labour n zatrudnianie nieletnich 27 circumstances n okoliczności 27 classify v klasyfikować 27 cloth n tkanina 27 comparative advantage n korzyść komparatywna 27 competition n konkurencja 27 concerned adj zaniepokojony 27 consequences n konsekwencje 27 convincing adj przekonujący 27 copyright n prawo autorskie 27 damage v zaszkodzić, narazić na szwank 27 deal n układ, porozumienie 27 defend v bronić 27 deny v odmówić 27 developing adj rozwijający się 27 dominate v dominować 27 economies of scale n ekonomia skali 27 endangered adj zagrożony 27 environmental adj środowiskowy 27 eventually adv ostatecznie, w końcu 27 exception n wyjątek 27 expose v wprowadzić, wystawić na 27 extend v rozbudować, poszerzyć 27 favour v sprzyjać, faworyzować 27 gain n korzyść, zysk 27 generic adj generyczny 27 grant v przyznać, udzielić 27 hawker n domokrążca 27 inefficient adj nieudolny, niewydajny 27 infant industry n przemysł raczkujący 27 inferior adj gorszy, niskiej jakości, niższy rangą 27 labour market n rynek pracy 27 lifesaving adj ratujący życie 27 lose out v doznać niepowodzenia 27 make a living zarabiać na życie 27 mark v oznaczyć 27 physicist n fizyk 27 porous adj nieszczelny 27 productive adj produktywny 27 prohibit v zakazać 27 prosperity n dobrobyt 27 prosperous adj dobrze prosperujący 27 quota n limit, kontyngent 27 range n zakres 27 reallocate v przesunąć, przydzielić na nowo 27 reflect v odzwierciedlać 27 remain v pozostać 27 restrict v ograniczać 27 restriction n ograniczenie 27 rule v wydać postanowienie, orzec 27 Unit 27 1 by Katarzyna Szypuła shoeshine boy n pucybut 27 simplified adj uproszczony 27 stability n stabilność 27 strategic industry n przemysł strategiczny 27 subsidize v dotować 27 surgeon n chirurg 27 survive v przetrwać, przetrzymać 27 take into account brać pod uwagę 27 tariff n taryfa 27 thereby conj tym samym, w ten sposób 27 threat n zagrożenie 27 trade barrier n bariera handlowa 27 trademark n znak towarowy 27 transition n przejście 27 unfettered adj nieograniczony 27 unwanted adj niechciany 27 violent adj gwałtowny, brutalny 27 Unit 27 2 by Katarzyna Szypuła ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz