Uniwersytet Warszawski - strona 758

Władza a wpływ społeczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Władza a wpływ społeczny Władza - zdolność do wywoływania efektów w postaci takich zachowań podejmowanych przez jednostkę, jakich nie podjęłaby ona bez istnienia stosunków władzy. Jest to związek między dwiema osobami lub grupami. Istnieje: - władza społeczna - nie wyposażona w zagrożenie, używa prz...

Więź społeczna i jej składniki, instytucje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 546

Więź społeczna i jej składniki Wg Szczepańskiego więź społ. jest to zorganizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej, który skupia jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowości w całości zdolną do trwania i rozwoju. Wg Szczepańskiego więź społeczna jest ukierunkowan...

Wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistyczneg...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistycznego na powstanie socjologii W społ. wczesnego kapitalizmu pojawiła się konieczność regulowania i kontrolowania życia społ., która dała początek socjologii. Reformatorzy społ. podejmowali wysiłki aby łagodzić konflikty społ. wynikają...

Testy zgodności i jednorodności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Testy zgodności i jednorodności. Przykład. W połowie 1985 roku Coca Cola Bottling Company postanowiła zmienić recepturę swojego napoju. Wywołało to wiele dyskusji, niekiedy bardzo gorących, po...

Analiza czynnikowa (13 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 644

Analiza czynnikowa Podstawowe informacje Koncepcja analizy czynnikowej powstała i rozwinęła się w psychologii anglosaskiej. Po raz pierwszy została opisana w roku 1904 w artykule C.Spearmana. Jednak podstawy teoretyczne, jak i możliwoś...

Statystyka - wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Statystyka Poprawki są w zasadzie tylko na początku. Zaznaczałam je na czerwono. Nie dostałam drugiego wykładu. Nazwa statystyka pochodzi od łacińskiego „status” - stan rzeczy, zbiór szeroko ujętych wiadomości o państwie. Statystyka jest nauką o metodach badań poświęconych liczbowo wyrażalnym właś...

Statystyka - wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Statystyka Wykład drugi Analiza struktury dotyczy: Analizy tendencji centralnej w oparciu - średnie klasyczne (wyliczane ze wszystkich jednostek badanej próby) - średnie pozycyjne (wyliczane z niektórych pozycji) Analiza zróżnicowania w oparciu o miary zróżnicowania(wartości zmiennej, rozprosz...

Statystyka - wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Statystyka Wykład trzeci Związek pomiędzy wiekiem żony i męża małżeństw zawartych w roku 1933: Wiek żony (w latach) Wiek Męża (w latach) Razem 15 - 20 20 - 25 25-30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 i więcej 15-20 33 189 56 8 2 - - ...

Statystyka - wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Statystyka Wykład czwarty Metoda najmniejszych kwadratów Dopasowanie funkcji do danych rzeczywistych tak, aby różnice dodatnie i ujemne znosiły się jest niewystarczające, dlatego stosuje się metodę najmniejszych kwadratów Różnica pomiędzy danymi rzeczywistymi a teoretycznymi powinna przyjmować w...

Statystyka - wykład 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Statystyka Wykad pity STATYSTYKA EKONOMICZNA Opisuje zjawiska cile ekonomiczne. Zjawiska spoeczne s dominujce pod wzgldem masowoci. W tych zjawiskach, ktre s spoeczne nie mona dokona eksperymentu. Materia, ktr si zajmujemy ma zwizek z interesami (przedsiwzicia gospodarcze). Zjawiska spoeczne ...