Uniwersytet Warszawski - strona 757

Procesy adaptacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

Procesy adaptacji, asymilacji, akulturacji Emkulturacja , czyli wchodzenie w kulturę , występuje pod trzema postaciami - adaptacji, asymilacji, akulturacji Transkulturacja - powstawanie nowych , kulturowych jakości. - Adaptacja kulturalna - restrukturyzacja elementów kulturowych , rezygnacja z niekt...

Procesy społeczne - Zbliżenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Procesy społeczne W języku potocznym przez proces rozumie się zazwyczaj jakieś połączone ze sobą szeregi zjawisk wywołujące określone skutki. Procesy społeczne wg L. von Wiese`a: - procesy łączące ludzi (asocjatywne) * zbliżenie * przystosowanie * zrównanie * zjednoczenie - procesy dzielące ludzi (n...

Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 665

Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna Tezy potwierdzające, że rodzina jest podstawową mikrostrukturą: - historycznie najstarsza forma życia społecznego - najpowszechniejsza grupa społeczna, której członkiem był i jest z reguły każdy...

Role społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 742

Role społeczne Przedmiotem zainteresowań socjologów jest osobnik ludzki ujęty w całokształcie swoich ról społecznych poprzez pryzmat wzorów i stereotypów w całej swojej konkretnej osobowości społecznej jaka się w nim ukształtowała. Rola...

Rozwój i postęp społeczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Rozwój i postęp społeczny Życie społeczeństw ulega w różnych okresach historycznych zmianom w pewien sposób ukierunkowanym, a nie tylko zmianom nieukierunkowanym lub cyklicznym. Zmiany w pewien sposób ukierunkowane nazywa się rozwojem społ...

Sieć jako struktura społeczna, naród

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Sieć jako struktura społeczna Są to systemy i układy relacji międzyosobowych występujących w zbiorowościach społecznych, w które uwikłane są różne jednostki. Sieć społ. ukazuje kształt struktury społecznej danej zbiorowości i występują...

Socjalizacja a wychowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1554

Socjalizacja a wychowanie Wychowanie jest to pojęcie węższe niż socjalizacja. Wychowanie polega na wdrażaniu do określonego postępowania poprzez wskazanie jednostce wzorów, jak należy postępować w sposób właściwy, łącząc to z nakłanianiem do akceptowania wartości, którym realizowanie tych wzorów ma ...

Socjologia a inne nauki społeczne - Comte

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1393

Socjologia a inne nauki społeczne Socjologia ma wiele punktów stycznych z innymi naukami. Na pierwszym miejscu znajduje się psychologia, a zwłaszcza psych. społ. Na pograniczu socjologii, psych. , psych. społ. Oraz psychoanalizy rozwinęły się dwie teorie szczególnie ważne dla socjologii: teoria zach...

Społeczność lokalna, kultura

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

Społeczność lokalna Jest to zbiorowość terytorialna, w ramach której członkowie mogą zaspokajać swoje podstawowe potrzeby i wskutek ego zbiorowości tego typu mogą być względnie samowystarczalne, a czasem nawet względnie odizolowane....

Stratyfikacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 735

Stratyfikacja społeczna Stratyfikacja społ. jest to podział społ. na takie kategorie, do których przynależenie daje pozycję społeczną wyżej lub niżej cenioną, korzystniejszą lub mniej korzystną, dającą podstawy do uzależnienia od siebie ludzi...