Uniwersytet Warszawski - strona 642

Zasady poprawnego pisania dokumentów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

ZASADY POPRAWNEGO PISANIA (DOKUMNETÓW) W WORD Podczas pisania w edytorze tekstów (Word) należy przestrzegać następujących zasad: I. Tekst pisany powinien być w następujący sposób: 1. Pomiędzy ciągami znaków (wyrazami) powinien znajdować s...

Katalityczne odwodnienie alkoholu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Technologie mobilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Katalityczne odwodnienie alkoholu Cel ćwiczenia: Zapoznanie z procesem heterogenicznej katalizy oraz z metodami określania parametrów kinetycznych procesu (t.j. czas przebywania substratów w reaktorze, czas kontaktu, stopień przemiany, pozorna stała równowagi). Metodą analityczną wykorzystywaną w ...

Oczyszczanie ścieków-sprawozdanie z ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Technologie mobilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1239

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 13 Data wykonania ćwiczenia: 21.11.2011r. Asystent prowadzący ćwiczenie: mgr Adam Myśliński Data oddania sprawozdania: Wykonujący ćwiczenie: Edyta Cegiełka Kaja Fac Paulina Krzemińska Nr grupy: 1 Tytuł ćwiczenia: Oczyszczanie ścieków Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ...

Terminologia z zakresu edytorstwa naukowego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Tekstologia i edytorstwo
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1477

Terminologia z zakresu edytorstwa naukowego Aneks - załącznik; dodatek, uzupełniający tekst wydania związany mniej lub bardziej ściśle z jego zawartością. Aparat krytyczny - uporządkowany zespół znanych wydawcy wariantów tekstu wydawanego dzieła, stanowiący krytyczne wyposażenie edycji i będący do...

Działanie cenzury-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Terminy łacińskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Działanie cenzury doprowadziło do powstania wielu terminów: Editio expurgata - wydanie „oczyszczone”, przygotowane dla pewnej grupy odbiorców, np. dla młodzieży, pozbawione fragmentów „niewygodnych”, mogących wywoływać np. zgorszenie (a w dziełach największych klasyków takie „niemoralne” fragmenty ...

Edytor-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Terminy łacińskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

Edytor — (z łac. edere — wydawać, ogłaszać); można oddać polskim określeniem „wydawca”. Ale ten wyraz jest dwuznaczny i w potocznej mowie kojarzy się przede wszystkim z pojęciem instytucji wydawniczej. Rozumie się wtedy przez „wydawcę” ­- instytucję (przedsiębiorcę), która otrzymawszy do ręki jakiś ...

Charakterystyka rodzin partii politycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

CHARAKTERYSTYKA RODZIN PARTII POLITYCZNYCH PARTIE CHADECKIE Liczą się w Ameryce Południowej i Europie. AMERYKA PŁD. - duża liczba katolików, powstawały w latach 20 i 30. XX w., tworzone były przez ludzi młodych - studentów i kler - są...

Kryterium stosunku do transformacji systemowej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

KRYTERIUM STOSUNKU DO TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ kryterium strategii i taktyki partii politycznych PARTIE REWOLUCYJNE Partie krytykują proces transformacji, okrągły stół według nich był błędem. KPN, ZChN, PC LPR - dzisiaj PARTIE EWOLUCYJNE Partie, które uważają, że okrągły stół był wydarzeniem ...

Normy polityczne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

NORMY POLITYCZNE Reguły, zasady zawarte w programach partii politycznych, umowach koalicyjnych, w wystąpieniach liderów partii politycznych. Dynamizują one system polityczny. NORMY ETYCZNE - MORALNE „Solidarność” 1980 Indyjski Kongres Narodowy Ghandiego PODSYSTEM RELACJONALNY - KOMUNKACYJNY Re...

Partie polityczne i systemy partyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE Trzy rodzaje definicji: organizacja program funkcje JAKO ORGANIZACJA zasady członkostwa struktura wewnętrzna system podejmowania decyzji CZŁONKOSTWO W PARTIACH POLITYCZNYCH MODELE INDYWIDUALNE - zapisanie się - jednostkowy charakter; partie liberalne, ...