Uniwersytet Warszawski - strona 643

Polski system partyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

POLSKI SYSTEM PARTYJNY w Polsce jest ok. 300 partii politycznych ok. 180 jest zarejestrowanych - mają osobowość prawną partie polityczne w Polsce są nieliczne liczbowo, największe: PSL - 180 000 SLD - 70 000 PO - 40 000 PiS - 22 000 LPR - 9 000 słabo rozwinięte struktury członkowie partii ...

Przydział mandatów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

PRZYDZIAŁ MANDATÓW Partia A - 40 000 Partia B - 35 000 Partia C - 20 000 Partia D - 5 000 Liczby głosów uzyskanych przez kolejne partie dzielone są przez kolejne liczby całkowite co najmniej tyle razy, ile jest mandatów do podziału, a uzyskane w ten sposób ilorazy wykażą kolejność przydziału ma...

Socjalizm demokratyczny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

SOCJALIZM DEMOKRATYCZNY DEMOKRACJA POLITYCZNA DEMOKRACJA GOSPODARCZA - własność w rękach prywatnych, kontrola nad własnością prywatną; Mitbeschtimung - współdecydowanie, do rad nadzorczych przedsiębiorstw dopuszczeni są też pracownicy (Szwecja - własne związki zawodowe, Austria - partnerstwo socja...

System polityczny i jego otoczenie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

SYSTEM POLITYCZNY I JEGO OTOCZENIE SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA instytucje, organy państwowe, partie polityczne, grupy interesu INSTYTUCJE - podsystem instytucjonalny NORMY - zawierają zasady i reguły postępowania instytucji NORMY: prawne polityczne moralne - etyczne PODSYSTEM NORMATYWNY NORM...

System prezydencki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1106

SYSTEM PREZYDENCKI I JEGO CECHY WYSTĘPUJE W: USA - I teoria mówi, że tylko tam Ameryka Płd. i Śr. Europa - Finlandia, Francja, Portugalia, Chorwacja, Nowa Jugosławia, republiki postradzieckie z wyjątkiem nadmorskich CECHY SYSTEMU PR...

Zasady ustrojowe systemów politycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 448

ZASADY USTROJOWE SYSTEMÓW POLITYCZNYCH suwerenność pluralizm polityczny państwo prawa podział władz SUWERENNOŚĆ cecha państwa w stosunkach międzynarodowych zasada ustrojowa PODMIOTOWE PODEJŚCIE DO ZASADY SUWERENNOŚCI w kontekście historycznym Monarchia - podmiot, ma wszystkie kompetencje, j...

Zasady wyborów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 392

ZASADY WYBORÓW SPOSÓB GŁOSOWANIA bezpośrednie powszechne równe tajne SPOSÓB USTALANIA WYNIKÓW większościowe proporcjonalne proporcjonalno-więkoszściowe (mieszane) ZASADA POWSZECHNOŚCI Każdy obywatel, który spełni prawem przewidywane warunki ma:

Deformacje pierwotne aktu wyborczego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1029

DEFORMACJE PIERWOTNE AKTU WYBORCZEGO W demokracjach ustabilizowanych wyborcy do wyborów nie zmieniają swoich poglądów - przynajmniej duża ich część. Nie wiadomo, jak zachowa się margines wyborców. Włochy - 7 % marginesu Norwegia - 1-1,5 % Wielka Brytania - 2-3 % Ci, którzy zmieniają poglądy to...

Inicjatywa ludowa-opracowanie - Veto ludowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

INICJATYWA LUDOWA Inicjatywa do ustanowienia prawa, która wywodzi się od społeczeństwa. Kazachstan, Polska, Szwajcaria, Włochy, Republika Irlandii, Gruzja, Norwegia. 1964 - Włochy - nie dopuszczalne są rozwody, dlatego ludzie jeżdżą do innych państw EWG. 435 tys. Włochów wystąpiło z inicjatywą lu...

Państwo unitarne, złożone-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1344

PAŃSTWO UNITARNE, PAŃSTWO ZŁOŻONE PAŃSTWO UNITARNE - JEDNOLITE Np. Polska, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania CECHY: obowiązuje jedna konstytucja i oparty na niej system prawny - nie można naruszyć konstytucji, odstępstwa muszą być zaakceptowane przez władze centralne (Szkocja) jedno obywatelst...