Uniwersytet Warszawski - strona 638

Rola mediów w społeczeństwie informacyjnym i demokratycznym-opracowan...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1008

Rola mediów w społeczeństwie informacyjnym i demokratycznym 1. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego (3) Termin „społeczeństwo informacyjne” zrodził się w Japonii. Po raz pierwszy został użyty przez Tadao Umesamo w artykule o ewolucyjnej teorii społeczeństwa opartego na „przemysłach informacyjnych”....

Co znaczy termin rozkład z próby statystyki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Co znaczy termin „rozkład z próby statystyki” oznacza rozkład prawdopodobieństwa statystyk, czyli pewnych funkcji na pomiarach, policzonych w różnych próbach. Bywa, że w swoich rozkładach statystyki te mają wartości oczekiwane w ...

Czy lepiej jest stosować test jednostronny czy dwustronny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Czy lepiej jest stosować test jednostronny czy dwustronny. Wyjaśnij na rysunku. Granice przedziału ufności dla testu jednostronnego jest mniejszy niż granica przedziału ufności dla testu dwustronnego. W związku z tym jest mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu wnioskowania 1 rzędu, czyli odr...

Pojęcie efektu głównego, a pojęcie kontrastu I rzędu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Czym różni się pojecie efektu głównego (działania czynnika) od pojęcia kontrastu I rzędu. W analizie wariancji zastanawiamy się, czy zróżnicowanie między pomiarami jest spowodowane czynnikiem czy też innymi przyczynami losowymi, nie kontrolowanymi w badaniu. Zróżnicowanie spowodowane przez czynnik ...

Wyniki wystandaryzowane-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1029

Dlaczego używa się wyników wystandaryzowanych zamiast zwykłych pomiarów wartości zmiennych. [por. pyt. 2, można przepisać tutaj też]. Wynik wystandaryzowany, w odróżnieniu od zwykłych pomiarów wartości zmiennych pozwała na interpretację wynilcu pojedynczej osoby w kontekście przeciętnego wyniku gru...

Ile stopni swobody ma wariancja i dlaczego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

Ile stopni swobody ma wariancja i dlaczego. Stopniami swobody pewnej statystyki nazywamy liczbę pomiarów w niezależny sposób wpływających na tę statystykę. Wariancja ma n-1 stopnia swobody ponieważ spośród n pomiarów uznajemy, że niezależnie wpływa na nią n-1 pomiarów, ponieważ od każdego z n pomia...

Maksymalna wartość statystyki chi-kwadrat-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Jaka jest maksymalna wartość statystyki chi-kwadrat w przypadku tabeli 2x2, a jaka w przypadku tabeli k na k, k=3. Czy wartość maksymalna Chi-kwadrat dla tabeli k*l musi być większa w przypadku k=/=l (względem k=l). Por. zadanie 73! Maksymalna wartość statystyki Chi-kwadrat: l) tabela 2x2; Chi-kw...

Jaka zmienna ma rozkład prawdopodobieństwa chi-kwadrat-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Jaka zmienna ma rozkład prawdopodobieństwa chi-kwadrat. Narysuj przykładowo taki rozkład, podaj jego parametry. Rozkład Chi-kw. charakteryzuje sumę kwadratów pomiarów zmiennej wystandaryzowanej o rozkładzie normalnym, tj. jeśli Z ma rozkład N (0;1), to suma (z21+ z21+ ...+ z2n) ma rozkład Chi.kw. o...

Próby niezależne, a próby zależne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Kiedy w próbkach mówi się „próby niezależne”, a kiedy „próby zależne”, czy rozróżnienie to wpływa na sposób testowania hipotezy zerowej. Rozróżnienie to wpływa, ponieważ stosujemy inne statystyki (o innej liczbie stopni swobody) oraz inny jest charakter wniosków z badań tymi dwiema metodami. Próby ...

Kryteria maksymalizacji R2-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Kryteria maksymalizacji R2: najważniejsze dwie: * metoda krokowa postępująca : posiadając pewien zbiór k zmiennych X na początek tworzymy model Y= bX +a wykorzystując zmienną Xj najbardziej korelującą z Y. Następnie tworzymy model regresji wielorakiej przyłączając kolejne zmienne X tak długo, dopó...