Próby niezależne, a próby zależne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Próby niezależne, a próby zależne-opracowanie - strona 1 Próby niezależne, a próby zależne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Kiedy w próbkach mówi się „próby niezależne”, a kiedy „próby zależne”, czy rozróżnienie to wpływa na sposób testowania hipotezy zerowej.
Rozróżnienie to wpływa, ponieważ stosujemy inne statystyki (o innej liczbie stopni swobody) oraz inny jest charakter wniosków z badań tymi dwiema metodami. Próby niezależne pomiarów mamy wtedy, gdy spełnione jest dla tych pomiarów znane z rachunku prawdopodobieństwa prawo dla niezależności zdarzeń, a tu - niezależności pomiarów: P (A cz.wsp. B) = P(A)*P(B). Często to prawo jest spełnione, gdy badamy dwie losowo wybrane próby osób z rozłącznych populacji, np. kobiety i mężczyźni. W próbach niezal. sprawdzamy, czy średnia jednej populacji jest równa średniej drugiej populacji. Ho μ1=μ2 vs. H1: μ1=/=μ2. Do weryfikacji tych hipotez potrzebne jest sprawdzenie homogeniczności wariancji (testem F), zależnie od tego stosujemy różne wzory na estymator różnicy między średnimi populacyjnymi: *gdy homog. to.
df=n1+n2-2
σ ^ śr1-śr2=pierwiastek ( [(n1-1)s12 +(n2-1)s22] * [1/n1 + 1/n2] / [n1 +n2-2] )
*gdy niehomog. to.
df ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz