Testowanie hipotezy o równości średnich dwu populacji niezależnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 329
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testowanie hipotezy o równości średnich dwu populacji niezależnych-opracowanie - strona 1 Testowanie hipotezy o równości średnich dwu populacji niezależnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Testowanie hipotezy o równości średnich dwu populacji niezależnych - założenia.
W próbach niezal. sprawdzamy, czy średnia jednej populacji jest równa średniej drugiej populacji. Ho μ1=μ2 vs. H1: μ1=/=μ2. Do weryfikacji tych hipotez potrzebne jest:
* aby zmienna była mierzalna * sprawdzenie normalności w obu populacjach , aby zmienna miała rozkłady normalne (mogą być różne)
* sprawdzenie homogeniczności wariancji (testem F), zależnie od tego stosujemy różne wzory na estymator różnicy między średnimi populacyjnymi: *gdy homog. to.
df=n1+n2-2
σ ^ śr1-śr2=pierwiastek ( [(n1-1)s12 +(n2-1)s22] * [1/n1 + 1/n2] / [n1 +n2-2] )
(Gdy założenie to jest spełnione, wariancję oszacowujemy tworząc estymator łączny z odchyleń dwu prób, wyważający wariancje w tych próbach przez liczbę stopni swobody).
*gdy niehomog. to.
df ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz