Uniwersytet Warszawski - strona 639

Statystyka Fishera-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

Narysuj rozkład statystyki f­ Fishera i podaj jej definicje. F jest statystyką powstałą przez podzielenie wariancji dwóch prób niezależnych , pochodzących z populacji, w których zmienna X ma rozkład normalny. W sytuacji, gdy próby pobierane są z populacji o wariancjach homogenicznych σ21=σ22, to wa...

Definicję znanych miar rozproszenia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Podaj definicję znanych miar rozproszenia. Miary rozproszenia (jak rozproszyły się na osi nasze wartości zmiennej) to rozstęp, wariancja i odchylenia standardowe. Te charakterystyki mówią nam czy próbka rozłożyła się na całej skali, czy też dostaliśmy mało wartości ze skali, ale jest dużo wszystkic...

Przykład rozkładu średnich w dwuczynnikowym planie badawczym-opracowan...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Podaj przykład rozkładu średnich (w dwuczynnikowym planie badawczym) przy którym: Zmienna zależna: inteligencja Czynniki: Pierwszy: profil jak w zad.50, A, B, C ,D - cztery poziomy Drugi: płeć, K, M - dwa poziomy * brak efektów głównych działania obydwu czynników tocz istnieją efekty interakcyj...

Przykładowy rozkład frekwencji dwu zmiennych nominalnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Przedstaw przykładowy rozkład frekwencji dwu zmiennych nominalnych z czterema kategoriami wartości, przy którym wartość statystyki chi.kw. byłaby maksymalna. niejasne co to są 4 kateg. zatem : gdy 2 zmienne każda po dwie kategorie: zm.1 \ zm.2 a b razem teore- a b razem A 240 0 240 ty...

Rozkład z próby statystyki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 427

Rozkład z próby statystyki” , a dokładniej - rozkład statystyki z prób - oznacza rozkład prawdopodobieństwa statystyk, czyli pewnych funkcji na pomiarach, policzonych w różnych próbach. Bywa, że w swoich rozkładach statystyki te ...

Schemat wnioskowania statystycznego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

Schemat wnioskowania statystycznego: a) Postawienie problemu, np. czy kobiety i mężczyźni różnią się między sobą inteligencją, wzrostem itp.; np. ogólniej: *) czy uzyskana próbka wyników jest rzeczywiście reprezentatywna dla pewn...

Skale pomiarowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Skale pomiarowe - o.k. * Skala stosunkowa (ilorazowa) — stanowi najwyzszy poziom pomiaru. Skala ta posmada wszelkie właściwości niżej wymienionych skal, I tę właściwość, ze jej początkiem jest zero bezwzględne. *) Skala przedziałowa - zw...

Testowanie hipotezy o równości średnich dwu populacji niezależnych-opr...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Testowanie hipotezy o równości średnich dwu populacji niezależnych - założenia. W próbach niezal. sprawdzamy, czy średnia jednej populacji jest równa średniej drugiej populacji. Ho μ1=μ2 vs. H1: μ1=/=μ2. Do weryfikacji tych hipotez potrzebne jest: * aby zmienna była mierzalna * sprawdzenie normaln...