Uniwersytet Warszawski - strona 637

Naród-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Naród Prekseomorficzny - wyobrażenie wywodzi się z praktyki i działania ludzkiego. 3 Podstawowe Wyobrażenia o Narodzie: -nie są to koncepcje alternatywne i przeciwstawne -są komplementarne Naród jest wielką wspólnotą opartą na więzi pokrewieństwa -wiąże się ze sposobem nabywania narodowości prz...

Ruchliwość Społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

Ruchliwość Społeczna Statyka społeczna - obraz stanu Dynamika społeczna - obraz zmian Ruchliwość - (Sorokin) - proces przemieszczania się jednostek bądź grup społecznych w

Stratyfikacja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Stratyfikacja Gradacyjna Teoria Stratyfikacji Pionowy wymiar struktury społecznej - gradacyjny - mówi o stopniu natężenia cech statusowych Grupy o tym samym statusie natężenia cech stratyfikacyjnych są warstwami społecznymi Teorie stratyf...

Teoria Rozwoju Kultury-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Teoria Rozwoju Kultury: Ewolucjonizm - najstarsza z teorii, historiozoficzne XIX w, wg Darwina. Ewolucja - zmienność kierunkowa, kumulatywna. Zmiana społeczna - nie każda jest ewolucjonistyczna: X1 / X2 = ewolucjonizm X1X2= zmiana regresywna X1=X2= zmiana zerowa X - zmiany cząstkowe (fragment...

Uwarunkowania życia społecznego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Uwarunkowania życia społecznego Życie społeczne jest uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne. Życie nie jest samodzielne Determinizm społeczny: Skrajny Uwarunkowany Kryteria określenia determinizmu: Ze względu na Ilość Czynników: a) życie społeczne determinowane jest przez jeden czynnik - dete...

Zbiorowości i Grupy Społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406

Zbiorowości i Grupy Społeczne Grupa społeczna (statystyczny paradygmat) - zbiór jednostek posiadających wspólną cechę (ilościowe, jakościowe) - jakościowe - dwuwartościowa logika określników (predykatów) - dana cecha ma dwie wartości: Tak/Nie. N...

Kulturotwórcza funkcja mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1316

Kulturotwórcza funkcja mediów: 1. Wielość definicji kultury (16) Słowo "kultura" jest jednym z najbardziej wieloznacznych pojęć, tym samym trudnym do adekwatnego zdefiniowania. Używane jest w różnych znaczeniach - przez filozofów i historyków, etnologów i psychologów, socjologów i teologó...

Potęga mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1218

Potęga mediów: 1. Epokowe znaczenie mass-mediów (1) Tylko człowiek potrafi posługiwać się językiem. Wynalazek alfabetu był pierwszym krokiem na drodze rozwoju mediów. Słowo pisane umożliwiło sprawniejsze niż przekaz ustny zachowanie empirycznej wiedzy zgromadzonej przez wcześniejsze pokolenia. Dzię...

Potrzeba powszechnej edukacji medialnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Potrzeba powszechnej edukacji medialnej (20) Media mają pozytywne i negatywne oddziaływanie na człowieka i społeczeństwo, na życie społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturowe. Jest rzeczą oczywistą, iż należy eliminować złe wpływy mediów i korzystać z dobrych, budujących, ubogacających, edukacyj...

Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2338

Wpływ mediów na życie społeczne i polityczne: 1. Pojęcie polityki (7) Polityka, według najbardziej ogólnej definicji to sztuka dochodzenia do władzy, utrzymywania się przy niej i jej sprawowania. Według ks. prof. M. Krąpca jest to również roztropna troska o dobro wspólne, czyli sumę tych warunków ży...