Uniwersytet Warszawski - strona 606

Kształtowanie się deklinacji liczebnika w języku polskim-opracowanie -...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1442

Kształtowanie się deklinacji liczebnika w języku polskim Liczebniki - wyróżniane na podstawie kryterium: - semantycznego (wyrazy, które określają ilość przedmiotów, ich miejsce w szeregu lub liczbę części w całości), wtedy licz. główne, zbiorowe, porządkowe, ułamkowe, mnożne itp.; bardzo niejednor...

Rozwój czasów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1085

CZASY - EWOLUCJA W JĘZYKU POLSKIM CZAS TERAŹNIEJSZY Podstawa psł. Lp. Lmn. Lpdw. 1. nes-ǫ ( pol. -ę (o tym, że pierwotnie musiała tu być sam. nosowa tylna, świadczy fakt, iż spółgłoska przed -ę jest twarda, por. nios-ę, piek-ę, spółgł....

Tryby-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 287
Wyświetleń: 833

TRYBY Z języka psł. polszczyzna odziedziczyła tryby: - orzekający (oznajmujący) - kontynuowany (bez zmian); - rozkazujący (podstawowe zmiany w okresie stp., drobne - w okresie średniopolskim); - przypuszczający (warunkowy) - zmiany w ok...

Zagadnienia ważne w deklinacji rzeczownikowej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1841

Zagadnienia bardzo ważne w deklinacji rzeczowników: I. Przekształcenie się deklinacji prasłowiańskich (opartych na tzw. morfemach tematycznych) w deklinacje polskie (podstawowe kryterium podziału: rodzaj gramatyczny + kryteria poboczne: znaczenia rzeczownika + rodzaj wygłosowej

Wprowadzenie do fleksji historycznej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 469
Wyświetleń: 917

Wprowadzenie do fleksji historycznej. Podstawa rozwojowa polskiej fleksji ( (…) …, dziś tylko jej ślady w niektórych formach, np. oczy, uszy, rękoma), lmn. rodzaju (pierwotnie 3 podstawowe: m., ż., n., w polszczyźnie nowe rodzaje czy podrodzaje:...

Prasa informacyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Prasa informacyjna. Wzrosła znacznie oferta wydawnicza: w 1794 r . nakład prasy na ziemiach polskich w ciągu roku to 100 000 egz. W 1830 r. w samej tylko Warszawie 2 200 000 egz. Dlaczego? Z powodu liberalnych przepisów prawnych. Bo mimo, iż pod zaborami, Królestwo Polskie miało otrzymać dzięk...

Pytania z historii architektury

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 777

Pytania historia architektury zaliczenie wykładu 3 rysunki kapiteli (jakie są zaznaczone elementy) ułożyc w kolejności chronologicznej, podac przykłady budowli w których wysterują Rysunek katedry Notre Dame w Parzyżu podpisac zaznac...

Chiny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

CHINY Kultura chińska należy do najstarszych na świecie. Pierwsze książki chińskie powstawały na kościach łopatkowych zwierząt m.in. jeleni, skorupach żółwi, rozciętych laskach bambusowych oraz tabliczkach drewnianych, na których żłobiono znaki pisarskie, które następnie zalewano atramentem za pomo...

Egipt-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

EGIPT Język egipski należy do najstarszych języków „pisanych” na świecie. Wyróżnia się pięć głównych etapów jego rozwoju : język staroegipski - inskrypcje z okresu Starego Państwa (ok. 2650-2135 przed Chrystusem) język średnioegipski - uważany za charakterystyczną formę języka egipskiego, stosowan...

Grecja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

GRECJA Materiał pisarski Materiał używany przez starożytnych Greków do utrwalania tekstu był bardzo różnorodny, począwszy od liści palmowych, kory drzew, płótna, skończywszy na papirusie i tabliczkach metalowych lub drewnianych . Te ostatnie cieszyły się większą popularnością w życiu codziennym. S...