Uniwersytet Warszawski - strona 607

Mezopotamia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

MEZOPOTAMIA W 1845 r. odkryto dawną stolicę państwa asyryjskiego - Niniwę. Pięć lat później natrafiono na bibliotekę króla Assurbanipala. Zachowało się z niej m.in. 20 tys. tabliczek glinianych z charakterystycznym pismem. Pismo klinowe przejęli Babilończycy po podbiciu Mezopotamii w II w. p.n.e. U...

Rzym-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

RZYM UDOSTĘPNIANIE I HANDEL KSIĄŻKĄ Nikłe były początki literatury rzymskiej, ponieważ praktyczni Rzymianie koncentrowali swą uwagę na sprawach związanych z rozwojem państwa, a wręcz gardzili pracami literackimi, dopiero zwycięskie podboje spowodowały zetknięcie się ze światem helleńskim, w którym...

Czasopisma społeczno-kulturalne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Czasopisma społeczno - kulturalne i literackie. Głównie czasopisma efemeryczne, ale ciekawe oryginalne, inspirowane prasą francuską. Propagowały ideologię liberalną. W styczniu 1815 r. wyszedł „Pamiętnik Warszawski” Był to rodzaj magazynu literacko - naukowo - publicystycznego. Redaktor naczeln...

Dwudziestolecie międzywojenne-opracowanie - system polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 574

Dwudziestolecie międzywojenne. W tym czasie w Polsce ukazało się ponad 20 000 tytułów, czyli 4 razy więcej, niż w latach 1661 - 1918. Warunki ukazywania się prasy były odmienne. Brak ograniczeń formalno - prawnych. Dzienniki i czasopisma zaczęły spełniać nowe funkcje. Prasa kształtowała ówczesn...

Funkcje w nowych warunkach historycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Funkcje w nowych warunkach historycznych: W tej prasie dokonał się bilans polskiej kultury po okresie 123 letniej niewoli. Prasa ta współorganizowała, kształtowała na nowo środowiska twórcze. Integrowała twórców wokół jakiegoś programu. Była pośrednikiem w popularyzowaniu nurtów, które już wykry...

Historia mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1239

Nim pojawiła się prasa, wydawane były w Polsce kalendarze (II połowa XV w.) Miały pewne cechy magazynu: zawierały informacje o świętych, o różnych wydarzeniach, ciekawostki itp. W XVI w. zaczęły pojawiać się pierwsze druki ulotne, wydawane w językach obcych - głównie po niemiecku i po łacinie. Do...

Okres odwilży 1953-1956 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1372

Okres odwilży: 1953 - 1956 r. Związana ze śmiercią Stalina. Na zjeździe partii w 1954 r. pada postulat, by traktować czytelnika podmiotowo. Radio Wolna Europa publikuje relacje płk Światły, który demaskuje kulisy władzy. W 1954 r.: ...

Okres PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 952

OKRES PRL: Periodyzacja pierwszego trzynastolecia opiera się na kryteriach politycznych: Okres lubelski: lipiec 1944 - 1945. Okres względnego pluralizmu prasy:1945 - 1947. Okres budowania prasy stalinowskiej:1947 - 1953. Okres odwilży:195...

Okres względnego pluralizmu prasy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Okres względnego pluralizmu prasy: 1945 - 1947. Ogromny wzrost ilości tytułów. Sprzyjająca sytuacja polityczna. Powstała prasa opozycyjna. Komuniści starali się ograniczać jej nakład, ograniczając dostęp do papieru. Powstała prasa związana z Episkopatem Polski. Tygodnik Powszechny, kontynuacja...

Prasa pozytywistyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Po powstaniu styczniowym pojawiła się w Warszawie prasa pozytywistyczna, oraz tygodniki. „Przegląd Tygodniowy”. Wychodził od 1866 r. Redaktor: Aleksander Świętochowski...