Uniwersytet Warszawski - strona 574

Wykład - pytania przykładowe na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

1 pytanie z 1 i 2 rozdzialu konstytucji 2 pytanie z prezydenta z jego atrybutow co robi 3 pytanie to proces legislacyjny 4 pytanie to cos z : krajowej rady, rzecznikow, niku jest jakies pytanie jeszcze z konstytucji ratyfikowane umowy miedzynarodowe i jedno z samorzadu - o powiatach rodzaje samorza...

Wykład - referendum lokalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego. 2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do referendum lokalnego stosuje się odpowiednio przepisy ust...

Wykład - referendum

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

4. Sejm i Senat. Referendum- część I- parlament. Struktura, skład i organizacja: a) zasada autonomii parlamentu- wyłączność do podejmowania pewnych wewnętrznych rozstrzygnięć: - w aspekcie formalnym- autonomia regulaminowa - w aspekcie materialnym- stworzenie izbom i parlamentarzystom niezbędnych...

Wykład - RP a Eu - współpraca Rady Ministrów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkos...

Wykład - sądy i trybunały

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441

SĄDY I TRYBUNAŁY. PROKURATURA Rozdział VIII - „Sądy i trybunały” - trybunałów wcześniej nie było, bo panował pogląd, że to nie jest władza sądownicza Art. 173 - władza sądownicza odrębna i niezależna (ale bez autonomii budżetowej, jak było w projekcie - autonomia jest określona w ustawie, wydatków...

Wykład - Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Art. 1. Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez: a) zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechn...

Wykład - siły zbrojne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Art. 2. W rozumieniu ustawy: 1) użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza gr...

Wykład - służba zagraniczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej. Art. 1. Ustawa określa organizację i funkcjonowanie służby zagranicznej, a także szczególne prawa i obowiązki osób wchodzących w jej skład. Art. 2. 1. W skład służby zagranicznej wchodzą: 1) członkowie

Wykład - stan wyjątkowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

©Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261, z 2006 r. Nr 104, poz. 711. z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa tryb wprowadzenia i ...

Wykład - Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

Stany nadzwyczajne: I Istota: 1) Pojawienie się w państwie sytuacji szczególnego zagrożenia, której rozwiązanie wymaga sięgnięcia do środków szczególnych, kiedy to cześć regulacji konstytucyjnych zostaje zawieszona, a w ich miejsce wchodzi regulacja wyjątkowa: a) koncentracji władzy w rękach egze...