Uniwersytet Warszawski - strona 575

Wykład - system władzy lokalnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

SYSTEM WŁADZY LOKALNEJ Rozdział VII - „Samorząd terytorialny” (rozszerzony w porównaniu z małą konstytucją, ale wszystko przepisane z ustaw), zaraz po rządzie, by podkreślić ich podobieństwo - samorząd to zdecentralizowana forma administr...

Wykład - system wyborczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

SYSTEM WYBORCZY Wybory - nie ma osobnego rozdziału, przepisy wyborcze porozrzucane przy odpowiednich przepisach Art. 96 - wybory do Sejmu - powszechne, tajne, bezpośrednie, równe i proporcjonalne Art. 97 - wybory do Senatu - powszechne, tajne i bezpośrednie - nie są równe, bo w starym podziale ad...

Wykład - ustawa o rzeczniku praw dziecka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka. Art. 1. 1. Ustanawia się Rzecznika Praw Dziecka. 2. Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Rzecznikiem, stoi na straży pr...

Wykład - ustroj sadow powszechnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Art. 10.  § 1. Sąd rejonowy tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin; w uzasadnionych przypadkach może być utworzony więcej niż jeden sąd rejonowy w obrębie tej samej gminy. § 2. Sąd okręgowy tworzy się dla obszaru właściwośc...

Wykład - władze lokalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

9. System władzy lokalnej I Podstawowe cechy samorządu terytorialnego: 1) Samodzielność- niezależność od administracji rządowej - nie jest absolutna, ale może być ograniczana tylko na podstawie ustawy. - gwarantowana konstytucyjnie 2) powierzenie samorządowi wyłączności w realizowaniu określonyc...

Wykład - wojska obce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Ustawa z dnia 23 wrzesnia 1999 o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach przemieszczania się przez to terytorium Art. 1. 1. Ustawa określa zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich przemieszczania się przez to terytorium. 2. Przepisów us...

Wykład - wolności, prawa i obowiązki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 294

WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI Rozdział II - „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” - nowość, wcześniej było tylko o obywatelskich (patrz art. 37) Struktura - 3 grupy wolności i praw: osobiste, polityczne, ekonomiczne - społeczne - kulturalne. Zasady ogólne: Art. 30 - godność (też po r...

Wykład - wybór prezydenta

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

USTAWA z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 7.6 1. Wybory zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędu...

Wykład - zarządzenie premiera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: § 1. 

Wykład - zasady naczelne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 385

ZASADY NACZELNE Preambuła - jest częścią konstytucji, ale nie ma charakteru normatywnego, może ją ew. wykorzystać TK lub SN, ale czynią to rzadko, kompromisowe odniesienie do Boga (razem z definicją - „źródło prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna”) Rozdział I - „Rzeczpospolita” - najwięcej artyk...