Uniwersytet Warszawski - strona 57

Prawoznawstwo - omówienie zagadnień na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 609

1. NORMA PRAWNA BUDOWA NORMY PRAWNEJ Norma - zasada bądź reguła postępowania. Norma prawna - szczególny rodzaj normy. Każda norma ma swojego adresata i każda zawiera żądanie jakiegoś zachowania (ew. pozwolenie lub zakaz). Norma prawna jest najmniejszym sensownym elementem prawa. Przepis prawny ...

Przedawnienie roszczeń cywilnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Przedawnienie roszczeń cywilnych Pojecie i skutki przedawnienia W mysl art. 117 § l k.c. roszczenia majatkowe ulegaja przedawnieniu. Jak z tego wynika, nie ulegaja przedawnieniu prawa nie bedace roszczeniami (np. prawo wlasnosci) i roszczenia o niemajatkowym charakterze (np. roszczenia przyslugujac...

Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2254

Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego p...

Przepis prawny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 896

Przepis prawny Przepisy prawne sa wyodrebnionymi zdaniami zamieszczonymi w aktach prawnych (np. w ustawach, rozporzadzeniach). Są one elementarnymi cząstkami tych aktów. Ze wzgledow porzadkowych przepisy ujmuje sie w formie artykułów lub paragrafów. Artykuły i paragrafy dziela sie z kolei na ustępy...

Przesłanki ważności czynności prawnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Przesłanki ważności czynności prawnej 4 przesłanki ważności czynności prawnej: - osoba dokonujące czynności prawnej musi mieć do niej zdolność prawną - czynność prawna nie może być sprzeczna z prawem ani z zasadami współżycia społecznego - jeżeli dla danej czynności prawnej przewidziana jest konk...

Przestępstwo - pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Przestępstwo - pojęcie i rodzaje Przestępstwo: 1) czyn człowieka 2) zabroniony przez ustawę obowiązującą podczas popełnienia 3) pod groźbą kary 4) jako zbrodnia lub występek 5) bezprawny 6) zawiniony 7) społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy czyn zabroniony + wina + bezprawność ...

Przestrzeganie prawa, praworządność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Przestrzeganie prawa, praworządność Przestrzeganie prawa jest zachowaniem adresata normy prawnej (sankcjonowanej lub sankcjonującej) zgodnym z treścią dyspozycji tej normy w warunkach określonych w hipotezie. Przestrzeganie prawa jest obowiązkiem wszystkich adresatów norm - pierwotnych i wtórnych. ...

Rzecznik Praw Obywatelskich - kompetencje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 581

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH - nie wydaje wyroków - jest jeden, obejmuje całą Polskę - powołany przez Sejm za zgodą Senatu - kadencja 5 lat - możliwość relekcji - działa w sposób szczególny - odwoływany przez Sejm na wniosek Marszałka Sejmu wtedy gdy zrzeknie się swojej funkcji trwale niezdo...

Skrypt prawo 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

Norma prawna 1) Reguła zachowania - szczególny rodzaj normy: wynikającej z przepisów prawnych i gwarantowanej przymusem państwowym . Zawiera żądanie określonego zachowania od określonej kategorii osób (adresata). Jej cechą charakterystyczną jest generalność (adresat określony przy pomocy powtarzal...

Skrypt Prawo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Trybunał konstytucyjny. organ władzy sądowniczej nie zajmuje się sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. SKŁAD: - 15 sędziów wybieranych przez sejm na 9lat. prezes t.k. wybierany przez prezydenta . w-ce prezes t.k. wybierany przez prezydenta. Sędzia trybunału konstytucyjnego nie może wykonywać ...