Przepis prawny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepis prawny - strona 1

Fragment notatki:

Przepis prawny Przepisy prawne sa wyodrebnionymi zdaniami zamieszczonymi w aktach prawnych (np. w ustawach, rozporzadzeniach). Są one elementarnymi cząstkami tych aktów. Ze wzgledow porzadkowych przepisy ujmuje sie w formie artykułów lub paragrafów. Artykuły i paragrafy dziela sie z kolei na ustępy (oznaczone cyfrą arabską z kropką), na punkty (oznaczone cyfrą arabska z nawiasem) oraz litery. Zwykle w pojedynczym przepisie wyrazona jest jedna norma prawna. Niekiedy jednak norma prawna wyrazona moze byc w kilku przepisach badz tez jeden przepis wyrazac moze dwie normy prawne lub wiecej. Norma prawna a przepis prawny
Norma prawna stanowi treść prawa - przepis prawny stanowi formę prawa
Norma prawna może być zbudowana z a) jednego przepisu (tylko hipoteza)
b) dwóch lub więcej przepisów
Przepis prawny może z kolei zawierać materiał do budowy wielu różnych norm prawnych albo części norm
Rodzaje przepisów prawnych:
a) przepisy ogólne ( leges generales ) - regulują szeroki zakres spraw, obejmują szeroki katalog adresatów, ustanawiają ogólne reguły zachowania
b) przepisy szczególne ( leges speciales ) - ustanawiają wyjątki, odrębne uregulowania w stosunku do przepisów ogólnych
c) przepisy odsyłające - ustanawiane w celu niknięcia powtórzenia w akcie normatywnym tych samych treści
d) przepisy blankietowe - nie ustanawiają żadnej reguły zachowania, lecz wskazują na organ państwa, które reguły takie ma dopiero wprowadzić e) przepisy przejściowe - albo przepisy o charakterze kolizyjnym, regulującym 'nadmiar prawa' lub przepisy regulujące coś tymczasowo
f) przepisy uchylające - określają, które z obecnie obowiązujących aktów normatywnych tracą swoją ważność
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz