Uniwersytet Warszawski - strona 58

Stadia czynu przestępczego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Stadia czynu przestępczego Pochód przestępstwa 1. Zamiar - nie jest stadium przestępstwa 2. Przygotowanie 3. Usiłowanie 4. Dokonanie w przypadku przestępstwa nieumyślnego przygotowanie i zamiar odpada ad. 2 - przygotowanie a) wejście w porozumienie b) przygotowanie w sensie ścisłym czyli po...

Wiek odpowiedzialności karnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Wiek odpowiedzialności karnej Wg art. 10 & 1 KK podmiotem przestępstwa może być tylko osoba fizyczna która ukończyła w chwili popełnienia czynu 17 lat. Nieletni to osoby poniżej 17 roku życia. Czynów popełnionych przez osoby nieletnie nie nazywa się przestępstwami. Nieletni nie podlegają odpowi...

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Wyłączenie odpowiedzialności karnej - ze względu na brak winy a) niepoczytalność w chwili przestępstwa - pojęcie lekarsko - prawnicze. W chwili czynu był brak możliwości rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem i jest to spowodowane upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczn...

Cechy tekstów prawnych - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 952

ZDANIA DEONTYCZNE- zdania stwierdzające JĘZYK PRAWNY- język normy, przepisu (ma oddziaływać na adresatów normy) JĘZYK PRAWNY ≠ JĘZYK PRAWNICZY Quasi idiomy - idiomy niewłaściwe Technika kondensacji tekstu prawnego CECHY TEKSTÓW PRAWNYCH: ADEKWATNOŚĆ ELASTYCZNOŚC TEKSTU PRAWNEGO: ŚRODKI: posługiw...

Rodzaje przepisów prawnych - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

RODZAJE PRZEPISÓW PRAWNYCH: ze względu na sposób wyznaczania zachowania normy prawne dzielimy na: nakazujące - coś czynić (wyrażanie nakazu: musi, jest zobowiązany) zakazujące - (zakaz wyraża się : nie wolno, jest zakazane) zezwalające - ( może, ma prawo, ma wolność, przysługuje roszczenie) ze wzg...

Dyrektywy wykładni - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

DYREKTYWY WYKŁADNI: (d. egzegezy, reguły) Wypowiedzi wskazujące w jaki sposób interpretator ma odtwarzać normy postępowania i przepisów prawnych. Mogą mieć rożne pochodzenie i charakter. Dyrektywy mogą być mniej lub bardziej szczegółowe. Formu...

Realizowanie i przestrzeganie prawa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1253

REALIZOWANIE I PRZESTRZEGANIA PRAWA NAKAZ- realizowanie: zachowanie wyznaczone przez normę Nakaz materialny-nakazuje adresatowi, aby osiągnął jakiś stan rzeczy (wynajem itd.) REALIZOWANIE NORMY -nie obejmuje świadomości, intencji Można realizować normę nie wiedząc o niej ani nie znając jej treści...

Funkcjonowanie dyrektyry wykładni

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

FUNKCJONALNE DYREKTYWY WYKŁADNI Reguły funkcjonalne służą do wyboru jednego z możliwych rezultatów wykładni językowej. Do funkcjonalnych reguł wykładni odwołujemy się wtedy gdy interpretowane przez nas przepisy są zredagowane niejasno, i po zastosowaniu językowych reguł wykładni nadal nie potrafimy...

Reguły wykładni - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

Normy prawne ukryte są w przepisach prawnych. Stosowanie prawa: I ETAP - ustalenie stanu faktycznego II ETAP - ustalenie stanu prawnego  na tym etapie odbywa się wykładnia prawa (czyli odtworzenie norm z przepisów) Reguły wykładni : INTERPRETACYJNE Wykładnia językowa - znaczenie słów (definicj...

Luki w prawie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

Etapy stosowania prawa System prawa  jest to uporządkowany zbiór norm prawnych; powinien się charakteryzować rzetelnością oraz spójnością ( obie te cechy mają charakter formalny) Zupełny system prawa- system w którym nie występują luki, w ramach tego systemu. RODZAJE LUK W PRAWIE : Luki aksjolog...