Skrypt Prawo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt Prawo - strona 1 Skrypt Prawo - strona 2 Skrypt Prawo - strona 3

Fragment notatki:

Trybunał konstytucyjny. organ władzy sądowniczej
nie zajmuje się sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.
SKŁAD:
- 15 sędziów wybieranych przez sejm na 9lat.
prezes t.k. wybierany przez prezydenta .
w-ce prezes t.k. wybierany przez prezydenta.
Sędzia trybunału konstytucyjnego nie może wykonywać innej pracy (inkontabilitas) i musi mieć identyczne kwalifikacje jakie są potrzebne do bycia sędzią sądu najwyższego, czyli: 10letni staż w zawodzie prawniczym (zwolnieni są dr.hab. i prof. nauk prawniczych) i nie mogą być wybrani drugi raz. Są niezawistni i chroni ich immunitet.
FUNKCJE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO:
Badanie zgodności norm z aktami wyższej rangi i konstytucją.
(źródła prawa są hierarchiczne)
1.konstytucja.
2.ratyfikowane umowy międzynarodowe za zgodą sejmu (np.umowa unijna).
3.ustawy,pozostałe ratyfikowane umowy międzynarodowe
4.rozporządzenia.
Bada zgodność całych aktów i niektórych przepisów czy są zgodne z konstytucją i aktami wyższej rangi.
KONTROLA PIONOWA dzieli się na:
* prewencyjną kontrolę - zapobiega wejcia w życie przepisów sprzecznych z konstytucją; dokonuje prezydent odsyłając ustawę do trybunału konstytucyjnego lub jeżeli prezydent reatyfikując umoey międzynarodowe odsyłają je do t.k.
* następczą kontrolę - wszystkie akty normatywne podlegają trybunałowi konstytucyjnemu (art.191 ministrowie, rzecznik praw obywatelskich.... inicjuje kontrolę przepisów), prezydent też może zainicjować kontrole następczą.
W JAKI SPOSÓB DOKONUJE KONTROLĘ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY?
badanie zgoności z konstytucją i zasadami z niej wypływającymi.
zaskarżony przepis zgodny z konstytucją- kontrola następcza.
sposób uchwalenia jest niewłaściwy- kontrola proceduralna.
podmiot niepowołany,nieuprawniony wydał dany przepis - zgodność kompetencyjna.
kontrola oderwana od konkretnego przypadku- kontrola abstrakcyjna.
incjatywę konkretną mają sądy;czy przpis jest niezgodny z konstytucją? jeżeli podchodzi on pod daną,konkretną sprawę, którą zajmuje się sąd,rozpatruje i zwraca się do trybunału konstytucyjnego.
WYDAJE ORZECZENIE:
-przepis jest zgodny z konstytucją i nie można go ponownie zaskarżyć (jeżeli konstytucja ulegnie zmianie to tak)
-przepis niezgodny z konstytucją - t.k. unieważnia go.
Orzeczenia Trybunału konstytucyjnego będą publikowane w tym dzienniku urzędowym, gdzie było publikowana zaskarżona umowa (z chwila publikacji unieważniony jest przepis, ale czas wypadania przepisu z obiegu t.k. może ustalić zapisując to w dzienniku; ma to na celu danie czsu sejmowi na zrobienie nowego przepisu).


(…)

… do tych co ją mają takie prawo w przepisach dot. skuteczniejszej ochrony praw obywatelskich.
Co roku przedstawia swoje sprawozdanie sejmowi (co robił przez cały rok, zawiera informację o praworządności w państwie).
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Organ powołany ustawą KRRiTV, uchwaloną w XII 1992r
Aby zbudować nowy ład w eterze.
- zniesienie cenzury (jeżeli nie naruszamy prawa)
- demonopolizacja (dopuści się do działania…
… to w dzienniku; ma to na celu danie czsu sejmowi na zrobienie nowego przepisu).
Orzeczenie trybunału konstytucyjnego jest ostateczne i nie można się od niego odwołać !!!!
skarga konstytucyjna (art.79)
- prawo do niej ma każdy (nie tylko obywatel)
- na przepis (który narusz prawa i obowiązki wolności w konstytucji zamieszczone) na podstawie którego został wydany wyrok lub decyzja w mojej sprawie.
- jeżeli wyrok i decyzja w mojej sprawi jest prawomocny,dopiero wtedy można wnieśc skargę do trybunału konstytucyjnego.
- skarga konstytucyjna musi być podpisana przez adwokata lub radcę prawnego
Trybunał dalej bada przepis i orzeka, że jest niezgodny z konstytucją -> moze wydać wyrok o unieważnieniu tego przepisu.
Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy naczelnymi organami konstytucyjnymi. (np.rada ministrów-prezydent…
…:
Publiczne-sąd dla osób piastujących najwyższe funkcje w państwie za popełnienie przez nich określonych rzeczy. Przed t.s nie odpowiadają wójtowie, radni....
delikt konstytucyjny- naruszenie konstytucji i ustaw w zakesie obowiązków osoby na stanowisku urzędowym (niekoniecznie musi to byc przestępstwo).
Prezydent-za delikt konstytucyjny,za przerstępstwa (wszystkie) ma charakter zupełny (za wszystkie przestępstwa) i wyłączny (odpowiada tylko przed trybunałem stanu).
członkowie rady ministrów-za delikt konstytucyjny, przestępstwa (popełnione w zkresie zajmującego stanowiska), odpowiedzialność częściowa i ma charakter konkurencyjny.
posłowie i senatorowie-za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej zorganizowanej, zakaz nabywania majątku skarbu państwa i samorządu terytorialnego.
prezes NIK…
… problemy mniejszości narodowych
-wyjaśnianie polityki państwa przez przedstawicieli w państwie. itd...
Za nieprzestrzeganie tego są sankcje (pieniężne, a media komercyjne - dodatkowo cofnięcie koncesji).
SAMORZĄD TERYTORIALNY:
Pośrednio: przedstawiciele, których wybieramy.
Bezpośrednio: referendum lokalne (w każdej sprawie może być przeprowadzone, każda kwestia należaca do spraw gminy). Dwie kwestie spraw…
…:
Publiczne-sąd dla osób piastujących najwyższe funkcje w państwie za popełnienie przez nich określonych rzeczy. Przed t.s nie odpowiadają wójtowie, radni....
delikt konstytucyjny- naruszenie konstytucji i ustaw w zakesie obowiązków osoby na stanowisku urzędowym (niekoniecznie musi to byc przestępstwo).
Prezydent-za delikt konstytucyjny,za przerstępstwa (wszystkie) ma charakter zupełny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz