Przesłanki ważności czynności prawnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesłanki ważności czynności prawnej - strona 1

Fragment notatki:

Przesłanki ważności czynności prawnej 4 przesłanki ważności czynności prawnej: - osoba dokonujące czynności prawnej musi mieć do niej zdolność prawną
- czynność prawna nie może być sprzeczna z prawem ani z zasadami współżycia społecznego
- jeżeli dla danej czynności prawnej przewidziana jest konkretna forma, czynność musi być tak dokonana
- czynność musi być wolna od wad (brak świadomości lub swobody w chwili dokonywania czynności, gdyby nie ten błąd byśmy tej czynności nie dokonali; pozorność oświadczenia woli - czynność pozorna, np. fałszywe darowizny; groźba - wymuszenie na innej osobie, np. rozporządzanie moim mieniem)
46. Wady oświadczenia woli Brak świadomości lub swobody - oświadczenie woli złożone przez osobe, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzęecie decyzji i wyrażenie woli, jest bezwzglednie nieważne.
Pozorność - zgodnie z art. 83 k.c. pozorność polega na tym, że osoba składająca oświadczenie woli umawia się z adresatem tego
oświadczenia, iz: a) oświadczenie woli ma nie wywoływać żadnych skutków prawnych mimo istnienia zewnętrznych symptomów ich powstania, bądź też b) mogą powstać inne skutki prawne aniżeli te, które zostały oznaczone w treści oświadczenia woli (np. strony zawieraja umowe sprzedaży, chociaż umawiają się, że w rzeczywistosci dojdzie do skutku umowa darowizny).
Błąd - przez „błąd" należ rozumieć falszywe wyobrażenie o rzeczywistym stanie rzeczy, a zatem mylne wyobrażenie lub brak w ogóle wyobrażenia (bład sensu stricto), jak również mylne wyobrażenie o treści składanego oświadczenia (pomyłka)
Groźba - zgodnie z art. 87 k.c., kto zlożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten moż uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu albo innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz