Uniwersytet Warszawski - strona 514

Młodzież wobec alkoholu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Młodzież wobec alkoholu Ks. Dr Marek Dziewiecki   Jeśli chcemy skutecznie przeciwstawiać się rosnącym zagrożeniom alkoholowym wśród dzieci i młodzieży, to musimy znaleźć odpowiedź na kilka podstawowych pytań. Dlaczego alkohol jest atrakcyjny? Pierwsze z nich brzmi: dlaczego alkohol okazuje się a...

Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1687

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W INSTYTUCJONALNEJ STRUKTURZE PAŃSTWA W pełni rozwinięte państwo posiada trzy dające się wyraźnie określić sektory: • Publiczny (rząd, samorząd i ich agendy), • Rynkowy (organizacje nastawione na zysk: for-profit; podlegający transakcjom kupna-sprzedaży) • Ochotniczy (orga...

Ośrodki pomocy spolecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

1. Wykłady Rodzaje placówek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Placówka zapewniająca całodobową opiekę oraz zaspokajająca niezbędne potrze by bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne, na poziomie obowiązującego ...

Biuro do spraw Narkomanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Podstawowe Informacje o Biurze ds. Narkomanii Biuro ds. Narkomanii zostało powołane przez Ministra Zdrowia w lipcu 1993 roku. Biuro jest realizatorem polityki Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania narkomanii. Zasady przeciwdziałania narkomanii są określone w Ustawie o

Pogotowie - izba dziecięca

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1302

Pogotowie opiekuńcze Pogotowie opiekuńcze - to placówka opieki całkowitej, z którą styka się dziecko zmuszone przez coś lub niekorzystną sytuację rodzinną, do odejścia z domu. Zadania pogotowia opiekuńczego: * Zapewnienie doraźnej, całodobowej opieki * Opracowanie diagnozy pedagogicznej, psych...

Pogotowie opiekuńcze - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

                         Pogotowie opiekuńcze                  - co o nim wiemy, a czego jeszcze nie? Zawsze będą potrzebne placówki, w których dziecko, pozbawione nagle rodziny, zatrzymane poza domem i oczekujące na decyzję sądu, z...

Pogotowie opiekuńcze - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2660

Pogotowie opiekuńcze Pogotowie opiekuńcze to instytucja zapewniająca opiekę doraźną. Trafiają do niej dzieci zaniedbane, znajdowane na ulicy, uciekające z domów lub innych placówek wychowawczo-opiekuńczych, niepełnoletnie ofiary przemocy domowej. Głównym celem jej działania jest: powrót dziecka ...

Pomoc i opieka społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1085

1. Wykłady Ratownictwo- wg. Radlińskiej- zwane pomocą doraźną , pojawia się w chwili klęsk masowych lub nagłego nieszczęścia jednostki. Pomoc która doraźnie zwalcza działanie złego losu , jego pierwsze skutki, wymaga rozpoznania warunków, natychmiastowego działania, stwierdzenia potrzeby i możli...

Pomoc społeczna - poradnik

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U.98.64.414 z późn.zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla os...

Jak współpracować z wolontariuszem - poradnik

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Ak kurna nei wyjcOpracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: Porozumienie o współpracy14 1 I. Co to jest