Uniwersytet Warszawski - strona 515

Postawy społeczno-moralne współczesnej młodzieży

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

POSTAWY SPOŁECZNO - MORALNE WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY. Młodzież między dwunastym, a czternastym rokiem życia przeżywa zwykle okres buntu. W tym wieku dysponują na ogół umiejętnością samodzielnego przetrwania, nie mają potrzeby tak bliskiej obecności rodziców, jak młodsze dzieci. W procesie dojrzewania...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - sprawozdanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Sprawozdanie. W dniu 25 listopada odbyło się spotkanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, które swoją siedzibę ma przy Al. Słowackiego 20. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Funkcjonuje w oparciu o „Regulam...

Prawo karne dla nieletnich

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

PRAWO KARNE DLA NIELETNICH Prawo karne, zespó ł norm prawnych zakazujących pod groźbą kar popełniania czynów, które jako społecznie niebezpieczne stanowią ustawowo określone przestępstwa. Prawo karne nie ma osobnej, właściwej sobie dziedziny życia społecznego, którą reguluje. Dotyczy wszystkich waż...

Przestępczość młodzieży - przyczyny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

Inną przyczyną przestępczości nieletnich jest środowisko, w którym jednostka nieuspołeczniona przebywa oraz wpływ środków masowego przekazu. J. Konopnicki uważa, że ?środowisko w jakim człowiek żyje niewątpliwie odbija się na jego zachowaniu i zależne jest od: ? warunków kulturowych w domu (środowi...

Przestępczość nieletnich - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH W życiu codziennym spotykamy się z takimi czynami, które zakłócają ład społeczny i z takimi zachowaniami, które są szczególnie użyteczne i pożądane. Czynom t a kim towarzyszy zazwyczaj rzecz ważna - reakcja otoczenia: pochwalenie albo potępianie określonego postępowania, cz...

Pojęcie przestępczości młodzieżowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

Pojęcie przestępczośći- młodzieżowej ( nieletnich) I tak ,teorie biologiczne koncentrują się na czynnikach wewnętrznych(organicznych) i aspektach rozwojowych, podczas gdy teorie socjologiczne biorą pod uwagę cały zakres uwarunkowań i nacisków społecznych - poczynając od rodziny i grupy rówieśnicze...

Przykłady działających świetlic środowiskowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Zadania świetlicy środowiskowej: Zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej ( w uzasadnionych przypadkach). Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy  w nauce.  Łagodzenie niedostatków  wychowawczych. Eliminowanie zaburzeń zachowania. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Wdrażan...

Rodzaje Domów Pomocy Społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

Rodzaje Domów Pomocy Społecznej   W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Rodzaje...

Rodzaje placówek Pomocy Społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Rodzaje placówek Pomocy Społecznej   Dom Pomocy Społecznej Placówka zapewniająca całodobową opiekę oraz zaspokajająca niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne, na poziomie obowiązującego standardu. Opi...

Rola i zadania służb społecznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 798

Pyt. 20. rola i zadania służb społecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie perspektywa europejska. Organizacje europejskie, które działają na rzecz dzieci, koncentrują się głównie na wywieraniu wpływu na instytucje UE i prowadzeniu działalności informacyjnej. W mniejszym stopniu zajmują się wdrażaniem...