Uniwersytet Warszawski - strona 516

Sekty destrukcyjne a poszukiwanie tożsamości

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Sekty destrukcyjne a poszukiwanie tożsamości przez młodzież Kryzys tożsamości w okresie dorastania a podatność na wpływy sekt destrukcyjnych Przez całe życie gromadzimy informacje na swój temat - kim jesteśmy, jakie jest nasze miejsce w świecie - tak budujemy zręby tożsamości. Dzięki samoobserwacj...

Sytuacja społeczno-ekonomiczna podzin niepełnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

SYTUACJA SPOŁ- EKON RODZIN NIEPEŁNYCH Demografia Problemy patologicznej struktury - kategorie Zagrożenia współczesnej rodziny Można wyodrębnić różne rodzaje niepełności rodzinnej. M. Trawińska zaliczaj do kategorii niepełnych układów rodzinnych następujące grupy: rodziny matek-nastolatek i rodziny ...

Wartości preferowane przez młodzież - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

Mirosław Szymański - r. 3 Wartości preferowane przez młodzież [w:] Młodzież wobec wartości W życiu codziennym bylibyśmy bezradni lub zdani na przypadek i chaos, gdyby nie to, że istnieją uznane w społeczeństwie wartości, przyswojone przez nas i przyjęte jako własne. Wartości te służą jako: punk...

Hierarchia wartości młodzieży

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Szymański ”wartości preferowane przez młodzież i ich wzajemne związki”- Młodzież wobec wartości „ Czym są hierarchie wartości? Kiedy mówimy o hierarchii wartości mamy na myśli ich zróżnicowanie, co prowadzi do powstania układu nadrzędności-podrzednośi w jednym ze znaczeń? *relacja przedmiotowa(k...

Typy placówek opiekuńczo - wychowawczych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

Działalność instytucji opiekuńczo - wychowawczych ( typy placówek ) i zasady jej funkcjonowania Typy placówek opiekuńczo - wychowawczych   1)   placówki wsparcia dziennego,   2)   placówki interwencyjne,   3)   placówki rodzinne,   4)   placówki socjalizacyjne,   5)   placówki resocjalizacyj...

Wioski dziecięce w Polsce w XXI wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

20. Wioski dziecięce w Polsce w XXI wieku. Wioska dziecięca jest to dobroczynna, apolityczna organizacja społeczna, pomagająca osieroconym i opuszczonym dzieciom. Cele statutowe realizuje dzięki moralnemu i finansowemu wsparciu darczyńców, prz...

Wolontariat - definicja i cele

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

„ DLACZEGO WOLONTARIAT?” SCENARIUSZ ZAJĘĆ I „TOLERANCJA” Stanisław Sojka („OCZAROWANIE” muzyka relaksacyjna) ŻYCIE NIE PO TO JEST BY BRAĆ ……….. ileż razy w życiu bierzemy nie dając nic w zamian ……… a wokół tylu potrzebujących…………….. I ta pani mieszkająca obok nas która jest tak stara że nikt ni...

Wpływ zmian ustrojowych po 1989 roku na aspiracje młodzieży

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Wpływ zmian ustrojowych po 1989 roku na aspiracje młodzieży. Aspiracje w rozumieniu charakterystycznym dla socjologów pojmowane są jako "zespół dążeń wyznaczonych przez hierarchię celów, które jednostka akceptuje oraz definiuje je jako ważne i które przesądzają o jej planach życiowych(1). Aspi...

Współczesne postacie patologii wśród młodzieży

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

WSPÓŁCZESNE POSTACIE PATOLOGII WŚRÓD MŁODZIEŻY Przełom lat 80 i 90 w Polsce to okres burzliwych przemian społecznych, gospodarczych i ustrojowych. Zmiany te miały ogromny wpływ na młodzież bardzo podatną na wszelkiego rodzaju bodźce, zarówno te pozytywne jak i negatywne. Szczególnie zmiana gospo...

Wychowywać czy karać młodocianych przestępców? - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Wychowywać czy karać młodocianych przestępców? (komunikat z badań) „Gdyby jednym słowem miał(a) Pan(i) odpowiedzieć na pytanie: wychowywać czy karać młodocianych przestępców, to co by Pan(i) odpowiedział(a)?” wychowywać - odpowiedziały 53 osoby; karać - odpowiedziało 47 osób. Czy jednak powyższe od...