Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze prawa - strona 1 Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze prawa - strona 2 Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze prawa - strona 3

Fragment notatki:


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W INSTYTUCJONALNEJ STRUKTURZE PAŃSTWA W pełni rozwinięte państwo posiada trzy dające się wyraźnie określić sektory: • Publiczny (rząd, samorząd i ich agendy), • Rynkowy (organizacje nastawione na zysk: for-profit; podlegający transakcjom kupna-sprzedaży) • Ochotniczy (organizacje działające nie dla zysku: non-profit, niestanowiące elementu struktury państwa, opierające działalność na idei samopomocy i aktywizmu, wykorzystujące inicjatywy na najniższych piętrach organizacji życia społecznego). To najpełniejszy wyraz społeczeństwa obywatelskiego. Zagwarantowane w Konstytucji prawo do zrzeszania się umożliwia obywatelom rozwijanie własnej aktywności w różnego rodzaju organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych czy też gospodarczych. Dzięki temu mogą istnieć obok siebie organizacje o bardzo różnej strukturze. Mamy, zatem z jednej strony kluby osiedlowe, grupy wsparcia, przyparafialne zespoły charytatywne, z drugiej zaś stowarzyszenia, fundacje, związki i inne organizacje, których formułę działań określają szczegółowe przepisy prawne.
FUNKCJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Tworzenie organizacji pozarządowych bywa zawsze wyrazem woli pewnej grupy ludzi, jednoczącej się wokół określonego problemu bądź potrzeby. Literatura wymienia wiele funkcji przynależnych organizacjom pozarządowym. Znaleźć je można w rozmaitych konfiguracjach, zależnych od sposobu ujęcia tematu. Pod pojęciem funkcji organizacji pozarządowych rozumie się jej misję, rolę, do której została powołana. Jedna organizacja może z powodzeniem spełniać kilka odrębnych funkcji. Biorąc za podstawę kryterium zasięgu i kierunku działalności - jest podział zasadniczych funkcji na dwie grupy. 1. Grupa funkcji związanych z zaspakajaniem potrzeb, zainteresowań i aspiracji samych stowarzyszonych; 2. Grupa funkcji związanych z zaspakajaniem potrzeb szerszej społeczności, np. lokalnej lub określonej jej części.
Funkcje związane z zaspakajaniem potrzeb, zainteresowań i aspiracji osób stowarzyszonych. Funkcja afiliacyjna - wynikająca z pierwotnej i naturalnej potrzeby przynależności człowieka do określonej grupy społecznej, np. stowarzyszenia rencistów i emerytów, związki harcerskie, organizacje kobiece. Funkcja ekspresyjna - ma znaczenie psychospołeczne. Polega na umożliwianiu ludziom realizacji potrzeb wyższego rzędu, tj. potrzeb samorealizacji. Do organizacji pozarządowych, które pozwalają na wyrażenie własnych zamiłowań, przeżyć i dopełnienie codziennej egzystencji można zaliczyć np. uniwersytety trzeciego wieku, towarzystwa krajoznawcze, towarzystwa miłośników, stowarzyszenia kulturalne, związki sportowe, kluby hobbystyczne. Funkcja pomocowa - związana jest ściśle z ideą samopomocy i pomocy charytatywnej. Dotyczy zaspakajania najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, czyli głodów fizjologicznych oraz potrzeb bezpieczeństwa, wolności od lęków i zagrożeń spowodowanych niemożnością utrzymania siebie i swojej rodziny.

(…)

… rozwoju,np. świetlice terapeutyczne, domy dla samotnych matek czy sieć usług Polskiego Czerwonego Krzyża. Z kolei w ramach funkcji wychowawczej oferta organizacji kierowana jest do dzieci i młodzieży, dotyczy propozycji rozwijających zainteresowania w najrozmaitszych kierunkach: np. poznawczo-oświatowe, (czytelnictwo, kolekcjonerstwo), artystyczne (koła plastyczne, muzyczne, teatralne), sportowo…
… są najwydajniejszym źródłem głównego dochodu trzeciego sektora.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz