Uniwersytet Warszawski - strona 501

Techniki artykulacji - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mirosław Oczkoś
 • Emisja głosu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

Rozdział III. Techniki artykulacji GŁOSKA Powietrze przez jamę głosową i tchawicę wchodzi do płuc. Poprzez ruchy przepony i żeber zwiększa się objętość klatki piersiowej i płuc. W skutek nacisku...

Bohaterowie "transkacji wojny chocimskiej"

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

Bohaterowie „transkacji wojny chocimskiej” wacława potockiego i ich rola w przebiegu akcji Żywioł epicki odgrywa ważną rolę w twórczości Potockiego. W 1670 roku powstało najbardziej znane jego dzieło, Transakcja wojny chocimskiej . Reprezentuje ona główny nurt epiki barokowej, zdominowany tematyką ...

"Nadobna Paskwalina" - funkcje postaci mitologicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1708

Funkcje postaci mitologicznych w „Nadobnej Paskwalinie" Samuela Twardowskiego. W utworze tym pojawia się wiele postaci, ale w akcji głównej biorą udział trzy osoby: poza Paskwaliną, dwie postaci z mitologicznego świata: Wenera i Kupido: Wenera wypada tu blado (szczególnie w porównaniu z rywal...

Rej, Frycz Modrzewski, Kochanowski i Potocki wobec reformacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

Rej, Frycz Modrzewski, Kochanowski i Potocki wobec reformacji. Mikołaj Rej : w Krótkiej rozprawie... (1543) nie ma jeszcze śladów rejowego innowierstwa, ten utwór jest raczej antyklerykalny niż antykatolicki - przejawia się w nim walka o tańszy lepszy Kościół, a że ta droga prowadziło go po woli do...

"Łódź Młodzi z nawałności do brzegu płynąca"

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Łódź Młodzi z nawałności do brzegu płynąca Pieśń pierwsza Ucieszna młodzi, nie ufaj młodości i w marnej nie kładź nadzieje gładkości: kwiat, który kwitnął za porannej rosy, upadł wieczorem od hartownej kosy. Tak twoję młodość, co to rzkomo kwitni...

"Rymy duchowne" Sebastiana Grabowieckiego - światopogląd

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

Światopogląd Rymów duchownych Sebastiana Grabowieckiego - Sebastian Grabowiecki wywodził się z nurtu poezji metafizycznej ; pozostało po nim trochę listów, broszura antyreformacyjna i jeden tom poetycki Setnik rymów duchownych (1590), dwuczęściowy, zawierający ponad dwieście wierszy; Studiował na ...

Światopogląd sarmacki w poezjach Wespazjana Kochowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1043

Światopogląd sarmacki w poezjach Wespazjana Kochowskiego Wespazjan Kochowski (1633-1700) pochodził ze szlachty sandomierskiej (dworek ojczysty w Gaju- Góry Świętokrzyskie); uczył się w szkole Nowodworskich w Krakowie. W wieku osiemnast...

Życie rodzinne i problematyka religijna w twrczości Wac_awa Potockiego...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Życie rodzinne i problematyka religijna w twórczości Wacława Potockiego. Religia: Wczesna twórczość związana jest z tradycją barokowego sporu o wartości ziemskie i duchowe. Poetyckim tego wyrazem jest alegoryczny rycerz chrześcijański, zmagający się z ...

Charakterystyka elegii - Klemens Janicki i Jan Kochanowski

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1512

Charakterystyka elegii na przykładzie twórczości Klemensa Janickiego i Jana Kochanowskiego. (na podst. art. Wacława Waleckiego i art. J.S. Gruchały) Najważniejszym wydarzeniem w dziejach wczesnej poezji humanistycznej był tom, który w 1542 roku ukazał się Krakowie, pod tytułem Tristium liber I, Va...