Uniwersytet Warszawski - strona 502

Charakterystyka twrczości Daniela Naborowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1183

Twórczość Daniel Naborowski to poeta i tłumacz o niemałym talencie, jednak twórczość poetycka była zawsze marginesem jego życiowej działalności. Zgodnie z tendencjami epoki prawie nie publikował swoich dzieł, więc większa część jego spuścizny literacka pozostała w rękopisach. W poezji Naboroskieg...

Daniel Naborowski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

Daniel Naborowski Daniel Naborowski urodził się w 1573 roku najprawdopodobniej w Krakowie. Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej wyznania kalwińskiego. Najprawdopodobniej w miejscu swojego urodzenia pobierał pierwsze nauki. Między styczniem 1590 roku a majem 1593 studiował w Wittenberdze. Na...

Elementy stylu barokowego w twrczości Jana Andrzeja Morsztyna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2065

Elementy stylu barokowego w twórczości Jana Andrzeja Morsztyna Polski dojrzały barok odznaczał się stałą konfrontacją dwu wzorów kultury: ziemiańskiego i dworskiego. Pierwszy, zrodzony z kultu rodzimości, podtrzymuje tradycje, renesansowego klasycyzmu. Drugi, poddany rytmowi rozwojowemu cywilizacji...

Epos w literaturze staropolskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

Epos w literaturze staropolskiej Nazwy „epos”, „epopeja” oraz „poema” pojawiły się w staropolskim słownictwie literackim w XVI wieku. Teorię eposu stworzyli autorzy starożytni: w Grecji- Arystoteles, w Rzymie- Horacy. Arystoteles ustawił epopeję w hierarchii gatunków na drugim miejscu po tragedii. ...

Fraszka staropolska - definicja fraszki

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1736

Fraszka staropolska: Fraszka - ma wiele wspólnego z epigramatem (krótki napis na kamieniu grobowym, przedmiocie wotywnym lub dziele sztuki; do rangi literatury podniósł epigramat Simonides z Ko...

Literatura mieszczańska XVI i XVII wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

Głowne tendencje oraz najwybitniejsi pisarze i dzieła w literaturze mieszczańskiej XVI i XVII wieku. Literatura mieszczańską tego okresu charakteryzuje rozmaitość stanowisk, chwiejność poszukiwań, ujawniająca słabość społeczną tej warstwy na przełomie wieków. Cześć pisarzy mieszczańskich przechodzi...

"Gofred" Tassa-Kochanowskiego - główni bohaterowie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

Główni bohaterowie „Gofreda” Tassa-Kochanowskiego i ich funkcje w eposie. Ogólnie można powiedzieć, że główni bohaterowie spełniają funkcję wychowawczą i ideową. Również ich niejednoznaczna kreacja ukazuje skomplikowanie psychiki człowieka. Są na wpół baśniowymi herosami, którzy tworzą mit rycerski...

"Gofred" Tassa-Kochanowskiego jako epos

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2240

Gofred” tassa- kochanowskiego jako epos Wiek XVII przyniósł polską epopeję Gofred abo Jeruzalem wyzwolona (1618), która otwiera dzieje eposu heroicznego w naszej literaturze. Dla rozwoju epiki polskiej doniosłe znaczenie miała działalność przekładowa Piotra Kochanowskiego (1566-1620). On dopiero- t...

Hieronim Morsztyn - problematyka poszczególnych utworów

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3885

Problematyka poszczególnych utworów Do Czytelnika - autor tłumaczy się z błędów. do Mikołaja Zenowica, dworzanina - o Epikurze, dedykacja z wyrażeniem nadziei na przyję-cie utworu. Światowa Rozkosz: świat stworzony przez Boga, z Jego woli, „gr...

Hieronim Morsztyn - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

Hieronim Morsztyn Pochodził z rodziny szlacheckiej Ojcem Hieronima Morsztyna był bachmistrz (urzędnik górniczy) z Wieliczki , Florian, syn Stanisława. Matką Hieronima była druga żona Floriana, Zuzanna Łaska. Miał też Hieronim kilka sióst...