Uniwersytet Warszawski - strona 404

Wykład - historia i ustrój polityczny Chile

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

HISTORIA I USTRÓJ POLITYCZNY CHILE Obszar: 56 626 km2 L. ludn.: 14 508 ('97) 19 os/km2 Stolica: Santiago Data uzyskania niepodl.: 18 IX 1810 Ustrój polityczny: republika Gr. etniczno-rasowe: Metysi 66%, biali 30%, Indianie 4% Jęz. urzędowy: h...

Wykład - 4 reformy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

4 REFORMY REFORMA ADMINISTRACYJNA: Reforma samorządowa to reforma państwa, czyli sposobu zarządzania naszym wspólnym dobrem GMINA, jak poprzednio, odpowiada za wszystkie usługi od narodzin aż po schyłek życia mieszkańców: przychodnie, przedszkola, szkoły podstawowe, lokalne drogi, wodę, światło, ...

Wykład - 4 sytemy w polityce zagranicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

4 sytemy w polityce zagranicznej: 1. bierność - dany system / państwo przyjmuje impulsy z zewn. i godzi się z mini; kreatywne przetwarzanie polit. zewn. i wew. aby wszystko było dostosowane; dane państwo uznaje, że jego syt. jest dobra i nie wykazuje aktywności, utrzymuje to co ma i wpływa na oto...

Wykład - Afera starachowicka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Afera starachowicka Obecnie Starachowice to miasto kojarzące się przeciętnemu Polakowi się z aferą, która wybuchła po ujawnieniu przecieku informacji na temat planowanych aresztowań. ,,Według nagrań policji, w marcu 2003 poseł SLD Andrzej Jagi...

Wykład - analiza porównawcza Konstytucji Polski i Słowenii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

ANALIZA PORÓWNAWCZA KONSTYTUCJI POLSKI I SŁOWENII Rzeczpospolita Polska i Słowenia (przed rozpadem Jugosławii wchodziła w skład tego państwa) były krajami socjalistycznymi. Z tego względu niektóre zapisy w ich Konstytucjach są podobne, a zarazem charakterystyczne dla byłych państw socjalistycznych....

Wykład - Aresztowania włoskich polityków oskarżonych o związki z mafią...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Aresztowania włoskich polityków oskarżonych o związki z mafią Przyjaciel i współpracownik premiera Silvia Berlusconiego, senator Marcello Dell'Utri został skazany na dziewięć lat pozbawienia wolności za związki z mafią. W ciągu trwającego od 1997 roku procesu poddano analizie 20 lat działalności De...

Wykład - Artykuł 10 Konstytucji z 2 kwietnia 1997r.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Artykuł 10 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. mówi o zasadzie podziału władzy. Najpierw wskazuje podstawę przedmiotową rozgraniczenia władzy, mianowicie w ustępie pierwszym jest napisane, że "ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawc...

Wykład - bitwy lotnicze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

BITWY LOTNICZE I POWIETRZNODESANTOWE W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ Bitwy lotnicze i powietrznodesantowe w okresie II wojny światowej. a) rozwój koncepcji, strategii i taktyki użycia lotnictwa i wojsk powietrzno-desantowych i stan liczebno-techniczny obu walczących stron Przebieg działań wojennych ...

Wykład - Budżet dla nowych członków

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Budżet dla nowych członków Pakiet o wartości ok. 80 mld EURO (z czego 21 mld EURO na pomoc przedakcesyjną i 60 mld EURO dla: Polski, Czech, Węgier, Estonii, Słowenii i Cypru po ich przystąpieniu do UE) nie jest kwestionowany. Zgodzono się też, aby środki zostały zapisane w odrębnej pozycji

Wykład - budżet Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wiadomości ogólne Pierwotnie trzy Wspólnoty Europejskie miały odrębne budżety. W przypadku CECA miała ona dwa budżety: administracyjny i operacyjny. Budżet administracyjny obejmował koszty funkcjonowan...