Uniwersytet Warszawski - strona 403

Wykład - Marketing polityczny a marketing wyborczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing polityczny
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Marketing polityczny a marketing wyborczy. „Żadna organizacja nie może uniknąć w swej działalności marketingu” - opierając się na tej tezie sformułowanej przez P. Kotlera i S. Levy'ego postaram się przedstawić problem marketingu polit...

Wykład - Znaczenie i działanie marketingu politycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing polityczny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

Znaczenie i działanie marketingu politycznego Wykład trzeba zacząć od wyjaśnienia znaczenia terminu samego marketingu, a termin ten możemy znaleźć już a może dopiero w literaturze ekonomicznej ubiegłego stulecie. Pojawił się on w okresie powojennego boomu ekonomicznego. Masowa produkcja dóbr konsump...

Kalendarium 1965 rok - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

1965 rok - Japonia (PAFTA) - inicjatorzy, ale wspomnienia z II wojny światowej, więc nic nie wyszło. 1965 rok - NAFTA - Australia i Nowa Zelandia SPARTECA - regionalne porozumienie o handlu i współpracy pomiędzy krajami południowego Pacyfiku; powstało w 1981 roku. ASEAN - powstał w 1967 roku. Jes...

Wykład - Alianse strategiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Alianse strategiczne - zawierane są między korporacjami międzynarodowymi. Alians to współdziałanie 2 lub więcej korporacji, które są aktualnymi lub potencjalnymi konkurentami w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia lub prowadzenia określonej działalności (np. podział rynku, przyjęcie umówionych ...

Wykład - Cel funkcjonowania gospodarki światowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Cel funkcjonowania gospodarki światowej - 2 wektory, czyli 2 podejścia - osią jest człowiek, a biznes jest otoczką; oś - biznes a ludzie są wykorzystywani. Brzeziński mówił - w XXI wieku społeczeństwo będzie funkcjonowało w systemie 20:80 (20% będzie miało pracę, a 80% będzie pozostawało bez niej). ...

Wykład - globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281

GLOBALIZACJA: Występuje asymetria w rozwoju świata. Odchodzi się od społecznej gospodarki rynkowej. Występuje upraszczanie przepisów, standaryzacja (transakcje giełdowe, maszyny); przyspieszanie - wielka mobilność kapitału; ko...

Wykład - Tax heaven

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Tax heaven (raj podatkowy), off shore (państwa, które stwarzają super preferencje w ramach podatków). Według OECD na 200 państw 35 ułatwia pranie brudnych pieniędzy - Kajmany, wyspy z Kanału la Manche, Gibraltar, Liberia, Andora, ...

Wykład - Komisja TLC

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

TLC - Tree Leader Commision - Komisja Trójstronna: triada - UE, NAFTA, Japonia i Tygrysy Azjatyckie; powstała w 1973 roku; pomysłodawcami byli Brzeziński i Kissinger; celem jest harmonizowanie stosunków politycznych, gospodarczych, społ...

Wykład - Transakcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Transakcje: Handel walutą, artykułami spożywczymi, rolnymi. Cykl transakcyjny (z grec. Kyklos - okrągły) - składa się z wielu faz, które należy skracać (czas od oferty do finalizacji). Systemy szybkocyklowe - wykonywanie usługi/produktu trwa bardzo krótko. Arbitraż - handel na 2 różnych giełdach...