Uniwersytet Warszawski - strona 405

Wykład - Cammora

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Cammora (kamora),,moment swego triumfu miała we wrześniu 1860 roku, gdy podczas przejmowania władzy od rządu burbońskiego przez ochotników Garibaldiego, otrzymuje od ministra spraw wewnętrznych zadanie utrzymania porządku publicznego. W ten oto sposób kamorra, szajka szantażystów, znajduje się u wła...

Wykład - Charakter systemu partyjnego III RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1155

Charakter systemu partyjnego III RP - fazy rozwoju W Polsce można wyodrębnić dwie wyraźne odmienne w charakterze fazy systemu partyjnego. Pierwsza faza to okres od 1989 (od Okrągłego Stołu) do 1993 r., a druga to okres funkcjonowania parlamentu drugiej kadencji (1993-1997). Pierwsza faza rozwoju s...

Wykład - historia i ustrój polityczny Chin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

CHINY Na początku XX w. Chiny były państwem zacofanym gospodarczo, nie mając praktycznie samodzielności były kontrolowane przez państwa kolonialne, posiada­jące własne strefy wpływów. W 1919 r. doszło do obalenia cesarstwa i wprowadze­nia republiki, co niewiele zmieniło w sytuacji Chin. Coraz więks...

Wykład - Chronologia afery starachowickiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Chronologia afery starachowickiej "Rzeczypospolitej" udało się odtworzyć, co robili główni bohaterowie starachowickiej afery 26 marca 2003 roku rano. O godz. 8.26 poseł Jagiełło zadzwonił do starosty powiatu starachowickiego Mieczysława Sławka i ostrzegł go przed działaniami policji. Star...

Wykład - pojęcia o mafii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Chronologia pojęcia mafia: 1860 :: 4 kwietnia - powstanie stronników Risorgimenta w Palermo :: 11 maja - "Tysiąc" Gabribaldiego ląduje w Marsali (południowa sycylia) :: 21 października - większością przeszło 75% głosów Sycylia opowiada się za przyłączeniem do Piemontu 1862 :: 16 grudnia - ...

Wykład - dylematy integracyjne Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

DĄŻENIA POLSKI WOBEC DYLEMATÓW INTEGRACYJNYCH Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Przełom polityczny u progu lat dziewięćdziesiątych otworzył Polsce drogę do ustrojowej transformacji oraz podjęcia fundamentalnych zmian systemu gospodarczego i społecznego. Wiążącym wyznacznikiem dokonywanych przemian i przekształceń s...

Wykład - demokracja bezpośrednia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA Demokracja bezpośrednia „...o ile zdolność człowieka do tego, by być sprawiedliwym, stwarza warunki umożliwiające istnienie demokracji, o tyle ludzka skłonność do niesprawiedliwości powoduje, że demokracja staje się koniecznością...” Reinhold Niebuhr Pojęcie „demokracja” w...

Wykład - Dziennikarze kontra mafia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Dziennikarze kontra mafia Zanim prokuratorzy sycylijscy zaczęli rozpracowywać budowę mafii, zajmowali się tym jedynie dziennikarze. Tylko oni mieli odwagę obarczać winą organizację, która jak ośmiornica oplotła swoimi mackami wszystkie struktury społeczne i ekonomiczne Sycylii. Ośmiu z nich zapłacił...

Wykład - Ewolucja budżetu Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 49
Wyświetleń: 392

Ewolucja budżetu UE Wartość budżetu wzrosłą ogromnie. Chociaż jest o nadal relatywnie mały budżet, niemniej jednak, od 35 mld ECU w 1983 roku osiągnął 83 mld ECU w roku 1996; zwiększył się niemalże trzykrotnie. Wzrost budżetu ma związek ze zwiększającymi się kompetencjami Unii Europejskiej. Ale bud...

Wykład - definicja faszyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

FASZYZM Na podstawie: Tokarczyk Roman, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze 1999. Faszyzm Nazwa i pojęcie. Etymologicznie nazwa faszyzm wywodzi się od łacińskiego Fasces, w języku włoskim przekształcony na fascio, które to oznaczało pęk rózg symbolizujących siłę jedności politycznej. (Kon...