Wykład - 4 reformy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - 4 reformy - strona 1 Wykład - 4 reformy - strona 2 Wykład - 4 reformy - strona 3

Fragment notatki:

4 REFORMY
REFORMA ADMINISTRACYJNA:
Reforma samorządowa to reforma państwa, czyli sposobu zarządzania naszym wspólnym dobrem
GMINA, jak poprzednio, odpowiada za wszystkie usługi od narodzin aż po schyłek życia mieszkańców: przychodnie, przedszkola, szkoły podstawowe, lokalne drogi, wodę, światło, gaz, ciepło, komunikację publiczną w miastach, rejestrację narodzin i zgonów, udzielanie ślubów, cmentarz.
POWIAT zapewnia wszystkie usługi dla obywatela przekraczające zakres działania gminy: szkoły średnie, szpitale, drogi międzygminne (czyli do tej pory wojewódzkie), pomoc społeczną, aktywną walkę z bezrobociem, porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców, również w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń (np. powódź). Są to więc usługi, z którymi nie każda pojedyncza gmina jest w stanie sobie poradzić, ale które można zapewniać w skali kilku gmin. WOJEWÓDZTWO nie będzie miało charakteru usługowego. Obywatel nie będzie musiał przyjeżdżać do miasta wojewódzkiego, by załatwiać sprawy (chyba, że na przykład leczy się w specjalistycznej klinice lub uczy na wyższej uczelni). Województwo będzie dbało o rozwój całego regionu: układało i realizowało programy rozwoju infrastruktury, zachęcało inwestorów, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy, opracowywało projekty rozwojowe i je finansowało lub pozyskiwało na nie dodatkowe środki. Od działań władzy szczebla wojewódzkiego będą więc zależeć perspektywy rozwoju, ogólna zamożność i jakość życia mieszkańców regionu.
SAMORZĄD GMINNY odpowiada za wszystkie sprawy publiczne dotyczące życia mieszkańców w obrębie gminy. Wybrana w powszechnych wyborach rada gminy wybiera zarząd i wójta, burmistrza lub prezydenta
SAMORZĄD POWIATOWY odpowiada za sprawy dotyczące życia mieszkańców na obszarze powiatu, a więc przekraczające zasięg pojedynczej gminy. Wybrana w powszechnych wyborach rada powiatu wybiera zarząd i starostę, którzy są odpowiedzialni za realizację zadań. Starosta odpowiada również przed radą za porządek publiczny i bezpieczeństwo
SAMORZĄD WOJEWÓDZKI odpowiada za strategię i rozwój województwa. Wybrany w powszechnych wyborach sejmik województwa wybiera zarząd i marszałka
REFORMA OCHRONY ZDROWIA:
Reforma ochrony zdrowia w Polsce ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego w naszym społeczeństwie poprzez:
objęcie ubezpieczonego i jego rodziny kompetentną, przyjazną opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego,
poprawę dostępu do opieki specjalistycznej,
wprowadzenie przejrzystego, racjonalnego i efektywnego systemu finansowania ochrony zdrowia. Reforma wprowadza od 1 stycznia 1999 roku nową instytucję Kasy Chorych. Kasy będą gromadziły składki od wszystkich zatrudnionych, a następnie opłacały wykorzystywane przez nich świadczenia medyczne - lekarza domowego, pielęgniarki, położnej, przychodni czy szpitala.


(…)

… "zerówkami", już obecnie uczęszcza blisko 100 % dzieci,
3-letnie gimnazjum dla uczniów od 13 do 16 roku życia. Gimnazjum i szkoła podstawowa byłyby rozdzielone, bowiem inne są potrzeby szkolne dzieci i nastolatków,
3-letnie liceum profilowane lub 2-letnia szkoła zawodowa, do których młodzież przechodziłaby po skończeniu gimnazjum. Liceum miałoby charakter ogólnokształcący lub byłoby zorientowane zawodowo…
Ubezpieczeń Społecznych zostanie dofinansowany środkami pochodzącymi z prywatyzacji,
osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. i przed 1 stycznia 1969 r. będą mogły wybrać, czy chcą ulokować całość składki w I filarze, czy też podzielić swoją składkę pomiędzy I i II filar,
osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. zostaną obowiązkowo objęte nowym systemem (ich przyszła emerytura będzie pochodzić z I i II filaru…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz