Uniwersytet Warszawski - strona 345

Wykład - Tertulian

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Tertulian (II/III wiek) Tertulian, jeden z najgłośniejszych apologetów łacińskich, zapoczątkowuje szereg pisarzy chrześcijańskich, pochodzących z północnej Afryki (Tertulian urodził się w Kartaginie). Pod wieloma względami przypominał Tacjana - p...

Wykład - Traktat o Bogu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Tomasz z Akwinu - „Traktat o Bogu” (kwestie: 1, 2, 5) Kwestia 1 - O wiedzy świętej, jaka jest i jaki jest jej zakres Całą pierwszą kwestię poświęca Tomasz charakterystyce i omówieniu zadań teologii. W artykule pierwszym stwierdza, że jest konieczne, by teologia istniała poza dyscyplinami filozofi...

Wykład - Wyznania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

Augustyn - „Wyznania” (X 6-22, XI, XII, XIII) księga X (6-22) Od rozdziału szóstego w X księdze „Wyznań” powraca pytanie z „Solilokwiów” - kim jest Bóg i w jaki sposób może człowiek do Niego dotrzeć. Podobnie jak w „Solilokwiach” punktem wyjścia dla tych rozważań staje się człowiek, złożony z ciał...

Wykład - odrodzenie platonizmu i arystotelizmu w epoce renesansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

odrodzenie platonizmu i arystotelizmu w epoce renesansu 1. PLATONIZM Marsilio Ficino (1433-1499) Twórczość filozoficzną Ficina przenikają dwa główne wątki. Pierwszym z nich jest związek religii z filozofią: u zarania ludzkości „uczona religia” i „pobożna filozofia” stanowiły jedność, a późniejsze...

Wykład - Mikołaj z Kuzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Mikołaj z Kuzy (1401-1464) Bóg jako coincidentia oppositorum Według Mikołaja Bóg jest coincidentia oppositorum, syntezą przeciwstawności, w jedynym, absolutnie nieskończonym bycie, który przekracza wszystkie różnice znajdujące się w stworz...

Wykład - renesansowa filozofia przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

renesansowa filozofia przyrody U pewnej liczby renesansowych myślicieli wyłoniła się idea przyrody pojętej jako jednolity system, będący pod działaniem sił sympatii i przyciągania oraz ożywiony przez duszę świata. Filozofowie ci pojmowali przyrodę jako samowystarczalny organizm nie dający się opisa...

Wykład - Francis Bacon

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

Francis Bacon (1561-1626) ogólne założenia filozofii Bacona Jako głosiciel naukowego sposobu myślenia, domagał się Bacon trzech reform: reformy ludzkiej wiedzy, wzmożenia rozwoju nauk oraz radykalnych zmian warunków życia. W toku swoich studiów w Trinity College doszedł Bacon do wniosku, że wiedz...

Wykład - filozofia polityczna renesansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

filozofia polityczna renesansu Niccolo Machiavelli (1469-1527) Znany jest ze swojej indyferentnej postawy wobec moralności czy niemoralności środków przedsiębranych przez władcę w dążeniu do politycznego celu, którym jest zachowanie ...

Wykład- Francisco Suarez

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Francisco Suarez (1548-1617) 1. METAFIZYKA metafizyka - nauka o bycie Metafizyka zajmuje się bytem realnym - nie tylko pojęciem bytu jako takiego, ale też jego transcendentalnymi własnościami, bytem stworzonym i niestworzonym, skończonym i nieskończonym, substancją i przypadłościami, typami przyc...

Wykład - Rene Descartes

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

Rene Descartes (1596-1950) metoda i cel Descartesa Podstawowym celem Descartesa było osiągnięcie systemu prawdziwych twierdzeń filozoficznych na drodze czysto rozumowej. Pragnął on uniknąć pomieszania tego, co „jasne i wyraźne” z tym, co tylko prawdopodobne - dążył do wiedzy niezawodnej. Chciał je...