Uniwersytet Warszawski - strona 346

Wykład - Blaise Pascal

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

Blaise Pascal (1623-1662) „porządek rozumu” i „porządek serca” Wyodrębnienie tych dwóch ładów w obrębie myśli Pascala nie jest łatwe. Porządki te zlewają się, czasem pozostając ze sobą sprzecznymi. Porządek rozumu aplikuje Pascal do badań i...

Wykład - Baruch Spinoza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

Baruch Spinoza (1632-1677) 1. METAFIZYKA substancja i jej atrybuty Spinoza nie tylko, na wzór innych metafizyków, próbował wyjaśnić strukturę wszechświata poprzez sprowadzanie wielości do jedności. Upodabniał także związek przyczynowy do ...

Wykład - Gottfried Wilhelm Leibniz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) idea nauki uniwersalnej Leibniz rozważał rozkładanie danego terminu na jego składniki proste poprzez definicję. Analizę należy kontynuować dopóty, dopóki nie otrzymamy prostych części i nidefiniowalnych terminów. Następnie te proste elementy należy zastąpić sy...

Wykład - Thomas Hobbes

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 294
Wyświetleń: 819

Thomas Hobbes (1588-1679) 1. OGÓLNE POGLĄDY FILOZOFICZNE cel i natura filozofii Hobbes podkreślał praktyczny wymiar filozofii. Użyteczna jest nie tylko filozofia naturalna, ale także moralna i polityczna. W nauce i polityce wiedza jest „gwoli mocy”, co nie znaczy, że wszelka wiedza jest wiedzą fi...

Wykład - John Locke

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 714

John Locke (1632-1704) 1. EMPIRYZM atak na idee wrodzone Z myślą o oczyszczeniu pola przed położeniem empirystycznego fundamentu wiedzy Locke rozprawia się na początku z teorią idei wrodzonych. Rozpoczyna od odrzucenia argumentu z powszechnej zgody (której zresztą nie ma). Natywiści mogli odpowia...

Wykład - problemy etyki oświecenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

problemy etyki oświecenia W pierwszej połowie XVIII wieku pojawiła się grupa moralistów, przeciwstawiająca się zarówno rozumieniu człowieka jako istoty z gruntu egoistycznej (Hobbes), jak również autorytarnym koncepcjom prawa moralnego i obowiązków moralnych (Locke). Utrzymywali więc, że człowiek j...

Wykład - George Berkeley

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 518

George Berkeley (1685-1753) 1. WSTĘP duch myśli Berkeleya Berkeley był przekonany, że jego pogląd o nieistnieniu materii odpowiada przekonaniom zdroworozsądkowym i anty-metafizycznym. O ile można się zgodzić na pierwszy człon powyższej koniunkcji (esse est percipi), o tyle nie da się od filozofii...

Wykład - David Hume

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1575

David Hume (1711-1776) 1. nauka o naturze ludzkiej Natura ludzka jest ośrodkiem wszystkich nauk, więc sprawą podstawowej wagi jest rozwinięcie nauki o człowieku. Podstawą tej nauki, z kolei, może być tylko

Wykład - Thomas Reid

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

za i przeciw Hume'owi: Smith, Price, Reid Adam Smith (1723-1790) Centralne miejsce w swojej teorii etycznej przyznaje Smith współodczuwaniu, czyli sympatii, a tym samym teorii tej nadaje wymiar społeczny. Samo współodczuwanie ugruntowane jest na wyobrażaniu sobie, co czulibyśmy w danych sytuacjach...

Wykład - oświecenie francuskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

oświecenie francuskie Dwie ważne cechy charakteryzujące filozofów francuskiego oświecenia to, w dużym skrócie: zrozumienie błędności przypuszczenia, jakoby istniała jedna, idealna metoda badawcza, oraz zdecydowane próby oddzielenia etyki od metafizyki i teologii. Charles de Secondat, baron de la B...