Wykład- Francisco Suarez

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład- Francisco Suarez - strona 1 Wykład- Francisco Suarez - strona 2 Wykład- Francisco Suarez - strona 3

Fragment notatki:

Francisco Suarez (1548-1617)
1. METAFIZYKA
metafizyka - nauka o bycie
Metafizyka zajmuje się bytem realnym - nie tylko pojęciem bytu jako takiego, ale też jego transcendentalnymi własnościami, bytem stworzonym i niestworzonym, skończonym i nieskończonym, substancją i przypadłościami, typami przyczyn. Nie zajmuje się bytem materialnym jako takim, ale rzeczami materialnymi o tyle, o ile ich poznanie jest konieczne dla poznania ogólnych podziałów i kategorii bytu (inferiora entis).
Formalne pojęcie bytu jest jedno - nie oznacza wprost żadnej szczegółowej natury czy rodzaju rzeczy. W pojęciu bytu jako bytu umysł rozważa tylko podobieństwa rzeczy, a nie ich wzajemne różnice.
Według Suareza istnieją trzy atrybuty bytu jako bytu (passiones entis in communi): jedność, prawda i dobro. Atrybuty te nie dodają niczego pozytywnego do bytu, będąc, odpowiednio, negacjami: podziału, nieistnienia (w relacji z umysłem Boga, a dopiero wtórnie - człowieka) i niedoskonałości.
Wszystkie aktualnie istniejące rzeczy są pojedyncze i jednostkowe. Jednostkowość dodaje do wspólnej natury rzeczy coś realnego, pojęciowo różnego od tej natury, ale co należy do tej samej kategorii i wspólnie z naturą konstytuuje metafizycznie jednostkę, jako jednostkowa różnica zawierająca gatunek. Substancja indywidualizuje się mocą własnego bytu. Rozróżniamy jednostki według ich materii lub przypadłości materialnych, ale jednostkowość należy wiązać z formą substancji.
Bóg i stworzenia
Suarez dzieli byty na skończone i nieskończone lub stosuje inne, równorzędne podziały, które w konsekwencji prowadzą do oddzielenia Boga od stworzenia, wyczerpując jednocześnie pojęcie bytu. Pojęcie bytu odnosi się do stworzeń i Boga na mocy „analogii atrybucji” - każde stworzenie jest bytem w relacji do Boga, w tej mierze, w jakiej partycypuje lub naśladuje byt Boga, zależąc od Niego w sposób istotny.
Suarez dochodzi do wniosku, że nie można rozumowo dowieść istnienia Boga na podstawie fizyki - trzeba się więc uciec do rozwiązania metafizycznego. Dowód Suareza wygląda następująco: Każdy byt jest stworzony bądź niestworzony. Nic nie może wytworzyć samo siebie. Nie wszystkie byty we wszechświecie mogą być wytworzone (pod groźbą błędnego koła lub regressus ad infinitum). Z konieczności istnieje byt niewytworzony i niestworzony. Pozostaje udowodnić, że jest on jeden. Suarez twierdzi, że po to, aby mogła istnieć wielość bytów posiadających wspólną naturę, konieczne jest, aby jednostkowość każdego z nich znajdowała się w odmienny sposób poza istotą natury. W przypadku bytu niestworzonego niemożliwe jest, by jednostkowość była różna od natury, ponieważ jego naturą jest istnienie, które zawsze jest jednostkowe.


(…)

… czyn człowieka był dobry. i dopóki trwa rozumna i wolna natura ludzka, dopóty prawo naturalne będzie trwało niezmienione, jako głęboko w tej naturze zakorzenione. Nie może zmienić go nawet Bóg.
prawo narodów
Suarez odróżnia prawo naturalne od prawa narodów (ius gentium), które jego zdaniem nie nakazuje żadnych czynów koniecznych dla słusznego postępowania i nie zakazuje niczego, co samo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz