Historia filozofii nowożytnej

note /search

Wykład - odrodzenie platonizmu i arystotelizmu w epoce renesansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

odrodzenie platonizmu i arystotelizmu w epoce renesansu 1. PLATONIZM Marsilio Ficino (1433-1499) Twórczość filozoficzną Ficina przenikają dwa główne wątki. Pierwszym z nich jest związek religii z filozofią: u zarania ludzkości „uczona religia” i „pobożna filozofia” stanowiły jedność, a późniejsze...

Wykład - Mikołaj z Kuzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Mikołaj z Kuzy (1401-1464) Bóg jako coincidentia oppositorum Według Mikołaja Bóg jest coincidentia oppositorum, syntezą przeciwstawności, w jedynym, absolutnie nieskończonym bycie, który przekracza wszystkie różnice znajdujące się w stworz...

Wykład - renesansowa filozofia przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

renesansowa filozofia przyrody U pewnej liczby renesansowych myślicieli wyłoniła się idea przyrody pojętej jako jednolity system, będący pod działaniem sił sympatii i przyciągania oraz ożywiony przez duszę świata. Filozofowie ci pojmowali przyrodę jako samowystarczalny organizm nie dający się opisa...

Wykład - Francis Bacon

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1288

Francis Bacon (1561-1626) ogólne założenia filozofii Bacona Jako głosiciel naukowego sposobu myślenia, domagał się Bacon trzech reform: reformy ludzkiej wiedzy, wzmożenia rozwoju nauk oraz radykalnych zmian warunków życia. W toku swoich studiów w Trinity College doszedł Bacon do wniosku, że wiedz...

Wykład - filozofia polityczna renesansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

filozofia polityczna renesansu Niccolo Machiavelli (1469-1527) Znany jest ze swojej indyferentnej postawy wobec moralności czy niemoralności środków przedsiębranych przez władcę w dążeniu do politycznego celu, którym jest zachowanie ...

Wykład- Francisco Suarez

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Francisco Suarez (1548-1617) 1. METAFIZYKA metafizyka - nauka o bycie Metafizyka zajmuje się bytem realnym - nie tylko pojęciem bytu jako takiego, ale też jego transcendentalnymi własnościami, bytem stworzonym i niestworzonym, skończonym i nieskończonym, substancją i przypadłościami, typami przyc...

Wykład - Rene Descartes

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1106

Rene Descartes (1596-1950) metoda i cel Descartesa Podstawowym celem Descartesa było osiągnięcie systemu prawdziwych twierdzeń filozoficznych na drodze czysto rozumowej. Pragnął on uniknąć pomieszania tego, co „jasne i wyraźne” z tym, co tylko prawdopodobne - dążył do wiedzy niezawodnej. Chciał je...

Wykład - Blaise Pascal

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1246

Blaise Pascal (1623-1662) „porządek rozumu” i „porządek serca” Wyodrębnienie tych dwóch ładów w obrębie myśli Pascala nie jest łatwe. Porządki te zlewają się, czasem pozostając ze sobą sprzecznymi. Porządek rozumu aplikuje Pascal do badań i...

Wykład - Baruch Spinoza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1358

Baruch Spinoza (1632-1677) 1. METAFIZYKA substancja i jej atrybuty Spinoza nie tylko, na wzór innych metafizyków, próbował wyjaśnić strukturę wszechświata poprzez sprowadzanie wielości do jedności. Upodabniał także związek przyczynowy do ...

Wykład - Gottfried Wilhelm Leibniz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) idea nauki uniwersalnej Leibniz rozważał rozkładanie danego terminu na jego składniki proste poprzez definicję. Analizę należy kontynuować dopóty, dopóki nie otrzymamy prostych części i nidefiniowalnych terminów. Następnie te proste elementy należy zastąpić sy...