Uniwersytet Warszawski - strona 303

Odpowiedzialność prawna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 714

Odpowiedzialność prawna POJĘCIE I OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ Dwie pierwsze strony mówią kurwa o tym, że odpowiedzialność prawna to nie to samo co etyczna… Odpowiedzialność prawna może polegać na: Obowiązku ponoszeni...

- omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i polityce
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1589

1. definicje rewolucji (S. Huntington), teorie rewolucji, przyczyny rewolucji, sytuacja rewolucyjna, skutki 2. pojęcie zamachu stanu, reformy, transformacji 3. definicje władzy, funkcje władzy, teorie legitymizacji władzy, 4. definicje...

Podstawy wiedzy o prawie - rozdział I

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA ROZDZIAŁ 1 PODSTAWOWE KONCEPCJE PRAWA PUNKTY WIDZENIA NA ISTOTĘ PRAWA: Historyczny (różnorodność przyjmowanych wizji prawa, eksponowanie ewolucji poglądów na jego temat) Współczesny (dostrzeżenie rozumienia słowa prawo i formułowana przez nas koncepcja prawa ma ...

Podstawy wiedzy o prawie - notatka

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Piotr Winczorek
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 714

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA IV ROZDZIAŁ PRAWO - zjawisko kulturowe (budowane na gruncie pewnych wartości, w celu ich realizacji i ochrony). WARTOŚCI - zasadnicze elementy każdej kultury we wszystkich postaciach: artystycznej, moralnej, naukowej, politycznej, obyczajowej, itd. Jednak występuj...

Podstawy wiedzy o prawie - notatka do rozdziału II

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Piotr Winczorek
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA II ROZDZIAŁ - WIELOZNACZNOŚĆ TERMINU ,,PRAWO” WIELOZNACZNOŚĆ ZNACZENIA ,,PRAWO” Prawo, na przełomie wieków, ewoluuje, następuje ciągły rozwój koncepcji kwestionujący pozytywizm prawniczy, jednak praw...

Podstawy wiedzy o prawie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Piotr Winczorek
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA ROZDZIAŁ III PODSTAWOWE PROBLEMY NAUK PRAWNYCH NAUKA PRAWA, posiada bardzo długi rodowód, gdyż wywodzi się jeszcze z rzymskiej jurysprudencji. Początkowo oznaczała jedynie znajomość prawa, czyli pewien rodzaj znajomości praktycznej, jednak dostrzegane, że konkretn...

Podstawy wiedzy o prawie - notatka do rozdziału IV

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Piotr Winczorek
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA V ROZDZIAŁ POLITYCZNY CHARAKTER PRAWA Sprowadza się on do uznania prawa za instrument sprawowania władzy (to zagadnienie jest niezbędne dla zrozumienia istoty prawa i zasad jego działania). ZJAWISKA: PROCES EMOKRATYZACJI - szersze grupy obywateli zyskały zinstytuc...

Podstawy prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Piotr Winczorek
 • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1568

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA ROZDZIAŁ VI PRAWO, JAKO ZJAWISKO JĘZYKOWE Gdyż, prawo dociera do adresatów w postaci odpowiednio ustanowionych i ogłoszonych przepisów prawnych, które przybierają postać sformalizowanego tekstu (aktu normatywnego). Charakterystyka języka odbiega od reguł stylistyc...

Podstawy prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Piotr Winczorek
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA ROZDZIAŁ VII POJĘCIE NORMY POSTĘPOWANIA WYPOWIEDŹ NORMATYWNA - wypowiedź, która formułuje kierowane do danej osoby lub osób żądanie albo upoważnienie do określonego zachowania się NORMA POSTĘPOWANIA - wypowiedź, której towarzyszy wzór postępowania, nakaz, zakaz l...

Podstawy wiedzy o prawie - notatka rozdział VIII

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Piotr Winczorek
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 574

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE NOTATKA ROZDZIAŁ VIII PRZEPIS PRAWNY. NORMA A PRZEPIS PRAWNY PRZEPISEM PRAWNYM, jest wypowiedź, jaką zastajemy w tekście aktu normatywnego (ustawy, rozporządzenia, itd.) Jest to wypowiedź sformułowana w języku prawnym