Podstawy wiedzy o prawie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy wiedzy o prawie - omówienie  - strona 1 Podstawy wiedzy o prawie - omówienie  - strona 2 Podstawy wiedzy o prawie - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE
NOTATKA ROZDZIAŁ III
PODSTAWOWE PROBLEMY NAUK PRAWNYCH
NAUKA PRAWA, posiada bardzo długi rodowód, gdyż wywodzi się jeszcze z rzymskiej jurysprudencji. Początkowo oznaczała jedynie znajomość prawa, czyli pewien rodzaj znajomości praktycznej, jednak dostrzegane, że konkretne reguły i zasady prawne są ściśle związane z problemami etycznymi i filozoficznymi; uświadomiono sobie także historyczny wymiar prawa. W ŚREDNIOWIECZU, rozważania o prawie związane były z teologią i filozofią
WĄTKI PRAWA:
Teoretyczny - wymiar ogólny, prawo to część świata społecznego, który nas otacza, a zrozumienie go polega na tym samym co poznawanie istoty człowieka, Boga, życia zwierząt, roślin, itd.
Praktyczny - kładzie nacisk na posługiwanie się prawem w życiu codziennym. Korzystanie z prawa ma prowadzić do oddziaływania na życie ludzi a nie do poznawania i wyjaśniania jego natury. Korzystanie z prawa jest pewnego rodzaju rzemiosłem, dlatego powinno się zwracać uwagę na rozwijaniu umiejętności praktycznych, tak jak np. w Stanach Zjednoczonych.
WYODRĘBNIENIE RODZAJÓW NAUK przez Immanuela Kanta w XIX w.
Nauki przyrodnicza
Nauki społeczna
Nauki empiryczne - kryterium ustalenia prawdy to doświadczenie
Nauki formalne (aprioryczne) - wyprowadzanie i uzasadnianie twierdzeń polega na odniesieniu się do przyjętych wcześniej założeń, które same już nie podlegają sprawdzeniu, np. matematyka, logika formalna. TYPY DZIEDZIN PRAWA (XIX W.)
Nauki dogmatyczne - nazywane też ,,szczegółowymi naukami prawnymi”. Obejmują one przede wszystkim prawo aktualnie obowiązujące. Dyscypliny dogmatyczne koncentrują się na ustalaniu obowiązywania przepisów prawnych, na ich interpretacji i systematyzacji. Przedmiotem badania dogmatycznego, są przepisy prawne ustanowione przez ustawodawcę, niejako ,,dane z góry”. Prawo, pojmowane jest przede wszystkim jako zespół należycie ustanowionych, wysłowionych, opublikowanych i zaopatrzonych w sankcje norm postępowania skierowanych do nieoznaczonych co do swej tożsamości adresatów. Dogmatyka prawa dzieli się na szczególne dyscypliny: dogmatyka prawa cywilnego, prawa karnego materialnego, itd.
Nauki ogólnoteoretyczne - filozofia prawa, teoria prawa, jurysprudencja - zajmują się one formułowaniem ogólnych twierdzeń o prawie, wyrażaniem oceny na jego temat, rozważaniem jego istoty jako zjawiska społecznego, celami i funkcjami, podstawami obowiązywania, itd. Filozofia prawa, jest najstarszą z prezentowanych dyscyplin, stawia pytania o istotę prawa, o wartości jakim służy i jakim służyć powinno, o uzasadnienie dla systemu prawa oraz idee, które prawo wyraża. Na prawie, koncentruje się jako na

(…)

…:
Nauka pozytywistyczna - celem poznania jest obiektywny opis rzeczywistości, przez którą rozumie się fakty i prawidłowości niezależne od człowieka. Opis ten dokonywany jest w postaci zdań logicznych, to znaczy zdań, co do których możemy stwierdzić ich prawdziwość bądź fałszywość (metody empiryczne).
Nauka humanistyczna - zakłada, iż przedmiotem poznania jest rozumienie faktów, a nie tylko ich opisanie. Rozumienie faktów polega na przypisaniu im określonych znaczeń lub powiązanie z wartościami przyjmowanymi przez ludzi. Ważne są zdania logiczne podlegające weryfikacji, ale także zdania ocenne bądź normatywne. Prawo jest właśnie przykładem nauki humanistycznej.
METODY BADAWCZE W PRAWOZNAWSTWIE
Językowo - logiczne analizy tekstów prawnych - głównie aktów normatywnych. Dla ich prowadzenia wykorzystuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz