Uniwersytet Warszawski - strona 187

Feromony- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

WSTĘP. Od dłuższego czasu walka ze szkodnikami polega głównie na stosowaniu różnego typu związków chemicznych jak np.: herbicydów czy insektycydów. Ma to jednak niekorzystny wpływ na całe środowisko i człowieka, gdyż są to środki nie działające w sposób wybiórczy, a częste ich stosowanie powoduje u...

Biochemiczno-ekologiczne oddziaływania wewnątrz gatunku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

Biochemiczno-ekologiczne oddziaływania wewnątrz gatunku Omówiłam już wzajemne oddziaływania występujące w ekosystemach pomiędzy różnymi gatunkami. W tym rozdziale zajmę się zależnościami biochemiczno-ekologicznymi pomiędzy osobnikami tego samego gatunku. Omówię jakie związki są głównymi nośnikami i...

Biotechnologiczna rola bakterii Bacillus- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

6.5.2. Owadobójcze deltaendotoksyny Na przestrzeni ostatniego półwiecza zużycie chemicznych środków owadobójczych podwaja się co 10 lat. Stosuje się je do zwalczania szkodników upraw oraz owadów roznoszących rozmaite choroby. Jednakże poważną wadą tych substancji jest ich mała specyficzność w stosu...

Czym jest ekologia biochemiczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Czym jest ekologia biochemiczna? Ekologia biochemiczna jest nauką powstałą z połączenia się dwóch dziedzin naukowych: biochemii oraz ekologii. Na pierwszy rzut oka te dwie dziedziny mają ze sobą niewiele wspólnego, ponieważ ekologia opiera się głównie na obserwacjach i badaniach plenerowych natomia...

Obieg pierwiastków w przyrodzie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1757

Obieg pierwiastków w przyrodzie Podstawą funkcjonowania ekosystemu jest przepływ i obieg materii. Pjęcie to jest rozumiane poprzez krążenie pierwiastków chemicznych, przemieszczających się ze środowiska abiotycznego do organizmów żywych i z powrotem. Są to tak zwane cykle biogeochemiczne. Najważnie...

Oddziaływania biochemiczno- ekologiczne między gatunkami- opracowanie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721

Oddziaływania biochemiczno-ekologiczne między gatunkami Oddziaływania między mikroorganizmami Drobnoustroje obustronnie w walce pomiędzy sobą wykorzystują biochemiczne środki ataku i obrony. Do tej pierwszej kategorii można zaliczyć enzymy: przede wszystkim lityczne i proteolityczne, powodujące np...

Podział oddziaływań w ekosystemie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Podział oddziaływań w ekosystemie Pomiędzy organizmami żyjącymi we wspólnym środowisku na drodze ewolucji wytworzyło się mnóstwo zależności nazwanych w tym rozdziale oddziaływaniami wewnątrz ekosystemu. Organizmy stanowiące biocenozę wpływają na...

Pojęcia podstawowe dotyczące ekologii biochemicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Pojęcia podstawowe dotyczące ekologii biochemicznej: Biochemia - nauka zajmująca się budową i funkcjami różnych substancji organicznych o dużym znaczeniu biologicznym, będących substratami, regulatorami oraz produktami w procesach metabolicznych organizmów. Wśród tych substancji znajdują się białka...

Ekologia biochemiczna- wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Wprowadzenie Od początków istnienia życia na Ziemi organizmy walczyły pomiędzy sobą o dostęp do światła, wody oraz składników odżywczych. Wygranymi w tej nieustającej walce są zawsze organizmy, które potrafią najlepiej zaadoptować się d...

Zależności pokarmowe ekosystemu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

Zależności pokarmowe ekosystemu Jak już wspominałam życie w ekosystemie to nieustający wyścig zbrojeń i doskonalenie sztuki przetrwania. Dla świata roślin konkurencja dotyczy głównie dostępu do światła, wody i składników mineralnych zawartych w glebie a więc również o miejsce, ale także doskonaleni...