Uniwersytet Warszawski - strona 186

Metabolizm bialek- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biosynteza białek
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1176

Metabolizm białek biosynteza i regulacja Miejscem gdzie odbywa się proces translacji jest cząstka rybosomu Rybosomy składają się z dwóch podjednostek, j j j y j ę j mniejszej o stałej sedymentacji 40S i większej o stałej sedymentacj...

Indentyfikacja i charakterystyka biochemiczna wyizolowanych szczepów B...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 658

MIKROBIOLOGIA TECHNICZNA – studia zaoczne Ćwiczenie 3 część teoretyczna ĆWICZENIE 3: IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA BIOCHEMICZNA WYIZOLOWANYCH SZCZEPÓW BACILLUS Wstęp Do rodziny Bacillaceae zalicza się laseczki, ba ogół gramdodatnie zdolne do wytwarzania przetrwalników o wysokiej opornośc...

Nazewnictwo kwasow organicznych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Monokarboksylowe nasycone kwasy alifatyczne Ilość atomów węgla Nazwa kwasu Wzór Nazwa reszty kwasowej (acylu) 1 mrówkowy H COOH formylo 2 octowy CH3 COOH acetylo 3 propionowy CH3 CH2 COOH propionylo 4 masłowy CH3 CH2 CH2 C...

Oznaczanie stężenia cholesterolu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 742

ROZDZIAŁ 14 LIPIDY Jan Gmiński Dorota Polańska Związki tłuszczowe osocza, jako nierozpuszczalne w wodzie transportowane są w kompleksie z białkami tworząc lipoproteiny. Wyjątkiem są wolne kwasy tłuszczowe przenoszone w osoczu przez albuminy. Lipoproteiny stanowią heterogenną grupę cząstek ró...

Cykl paliwowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biopaliwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

FUEL CYCLES Fuel combustion emissions to air, water and soil. CYKLE PALIWOWE Emisja zanieczyszczeń z procesów spalania do powietrza, wody i gleby. „MANHAZ” dr M. Borysiewicz mgr I. Garanty mgr A. Burgs 1 Bibliografia: „Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Draft Reference...

Biologia molekularna roślin- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1449

Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2006 Spis Treści 1. Analiza zmian na poziomie chromatyny w cyklu komórkowym3 Izolac...

Interferencja RNA- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190

Ann. Acad. Med. Siles. 2005, 59, 3 PRACA POGLĄDOWA Magdalena Czajka-Uhryn1, Ilona Bednarek2 1 Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 2 Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Interferencja ...

Oczyszczanie kwasow nukleinowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

Analiza próbek spożywczych na zawartość Genetycznie Modyfikowanych Organizmów Rozdział 4 Izolacja i oczyszczanie DNA M. Somma WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE WELTGESUNDHEITSORGANISATION REGIONALBÜRO FÜR EUROPA ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE BUREAU REGIONAL DE L'EUR...

Test z genetyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246

imię i nazwisko: nr kodu: LABGEN 70 grupa Proszę zapamiętać swój nr kodu !!! W wynikach kolokwium nie będą podane nazwiska tylko numery kodów !!! Wyniki na stronie www.dnagda.com/labgen.html Laboratorium z genetyki i inżynierii genetycznej – test wyboru 2005 Proszę postawić znak X w kwadraci...

Klonowanie- kontrowersje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2001, V, Suplement I do nr 1 Tomasz Twardowski, Anna Michalska KONTROWERSJE – KLONOWANIE Streszczenie. Klonowanie cz³owieka jest nie tylko kontrowersyjne. W opinii autorów jest przede wszystkim niemo¿liwe – nie potrafimy reprodukowaæ poprzez klonowanie ludzkich cech ...