Uniwersytet Warszawski - strona 179

Oszczędności- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 553

OSZCZĘDNOŚCI Cały dochód gospodarstw domowych jest wydatkowany na konsumpcję oraz na oszczędności. Y = C + S W długim okresie krańcowa skłonność do oszczędności KSO (MPS) kształtuje się w granicach 0,15- 0,20 Ponieważ : Y = C + S oraz C = a + bY to S = -a + (1-b)Y gdzie (1-b) jest krańcową skłonn...

Pojęcie państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

POJĘCIE PAŃSTWA Złożona zróżnicowana wewnętrznie , wieloszczeblowa struktura administracyjna społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, dysponująca władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Lub: Centralne i lokalne instytucje i urzędy publiczne, których działalność związana jest z fun...

System bankowy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

SYSTEM BANKOWY METODY ODDZIAŁYWANIA BANKU CENTRALNEGO NA PODAZ PIENIĄDZA ustalanie rozmiarów bazy monetarnej Baza monetarna- banknoty i monety znajdujące się w obiegu + pogotowie kasowe banków komercyjnych + bankowe wkłady gotówkowe w bank...

Finanse publiczne- wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 868

Finanse publiczne Finanse publiczne ujmowane są jako publiczne zasoby pieniężne, operacje tymi zasobami oraz normy prawne je regulujące. Od finansów prywatnych różnią się one: przymusowymi dochodami i nieprzymusowymi wydatkami, wyrażaniem w pieniądza, którego gestorem jest państwo, służeniem intere...

Polskie prawo zwyczajowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

9. Polskie prawo zwyczajowe: źródła praktyki - dyplomy książęce potwierdzające czynności prawne osób prywatnych, książęce akty nadania, akty sądowe i prywatne „Księga Henrykowska” - akty prawne i opis transakcji zawieranych przez klasztor cystersów w Henrykowie na Śląsku w XIII i XIV wieku, rodzaj...

Królestwo Polskie w latach 1831-1846

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1831-1846 48. Statut Organiczny z 1832 roku: - był legalną zmianą konstytucji; inkorporował Królestwo Polskie do Cesarstwa Rosyjskiego jako jego prowincję - nie weszło w życie Zgromadzenie Stanów Prowincjonaln...

Odrodzenie państwa Polskiego w 1918 r. - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2653

ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO W 1918 R. 1. Pierwsze dzielnicowe organy państwowe: Polska Komisja Likwidacyjna - powołana 28.10.1918 w Krakowie, na czele Wincenty Witos, tymczasowy organ ustawodawczy i wykonawczy Ukraińska Rada Narodowa - w...

Procesy powstawania i upadku państw- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2807

PROCESY POWSTAWANIA I UPADKU PAŃSTW Powstawanie: Zjednoczenie państw - proces w wyniku którego łączą się dwa lub więcej państw, zrzekają się suwerenności na rzecz państwa, które tworzą; proces legalny, gdy państwa czynią to w sposób dobrowolny np. jest to decyzja parlamentu lub referendum; struktu...

Stosunki międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Społeczność międzynarodowa - ogół państw suwerennych, utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe; charakteryzuje ją mały stopień wewnętrznego zorganizowania; o sile państw stanowi ich stopień otwartości. Otwartość państwa - maksymalny stopień zew....

Szkoła amerykańska- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1085

Geopolityka - szkoła amerykańska: Admirał A. T. Mahan: oceany są „wielką arterią”, która stanowiła zawsze fundamentalny czynnik historii, zważywszy, że koszt transportu morskiego był zawsze niższy od kosztu transportu lądowego. orędownik budo...