Uniwersytet Warszawski - strona 178

Konformizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 882

KONFORMIZM Konformizm: zmiana w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyimaginowanego wpływu innych ludzi - konformizm nie jest ani dobry ani zły Informacyjny wpływ społeczny: wpływ innych ludzi, który prowadzi nas do konformizmu ponieważ spostrzegamy te osoby jako źródlo informacji, dające wska...

Buddyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1687

B u d d y z m Czwarta pod względem liczebności religia. Stanowi 5,7% ludności świata - ok. 309 127 000 Jako religia większości w Japonii (24%), Chinach (18%), Tajlandii (17%), Birma (17%). Symbolami religii są: lotos - szczęśliwy znak narodzenia Buddy koło - symbol nauki Buddy stupa - symbol je...

Hinduizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1071

H i n d u i z m 1.nazwa religii: hindu - (średniowieczne słowo perskie ) ; jest określeniem kraju i mieszkańców dorzecza Indusu (…) … Indie i przez wiele dziesiątków lat tam panowali. W sanskrycie, starożytnym świętym języku hindusów, nie ma nawet słowa odpowiadającego hinduizmowi, a to, co Euro...

Katolicyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

K a t o l i c y z m NAZWA WYZNANIA Pojęcie katolicki [ gr. Katholikos - dotyczący wszystkich , obowiązujący powszechnie , wszechogarniający ] zostało użyte po raz pierwszy przez Ojca Kościała św . Ignacego z Antiochii w odniesieniu do założonego przez Jezusa Chrystusa „dla wszystkich” kościoła pows...

Historia powszechna XXw. Nowy ład w Europie i na świecie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Błażej Poboży
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351

Nowy ład w Europie i na świecie Bilans wojny, przemiany społeczno-polityczne w Europie środkowej po II wojnie światowej Udział 61 państw z 3 kontynentów, mobilizacja 110 mln żołnierzy, 35,5 mln ofiar, wymordowanie 4,9 mln Żydów, deportacja 5, 9 mln osób, wysiedlenia Niemców - 6, 2 mln osób. 18 li...

Budżet państwa - opracowanie - mnożnik wydatków budżetowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3227

BUDŻET PAŃSTWA- mnożnik zrównoważonego budżetu Wydatki państwa na dobra i usługi mają charakter autonomiczny. Działają podobnie jak inwestycje, zwiększając bezpośrednio popyt globalny na dobra i usługi u przedsiębiorstw. Stąd też przedsiębiorstwa (a w konsekwencji i gospodarstwa domowe) dostają pie...

Definicja ekonomii- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Definicja ekonomii: Ekonomia opisuje sposoby zachowania się człowieka (ludzi) w procesie gospodarowania. Przestrzeń zainteresowań ekonomii to: produkcja, podział i konsumpcja. Ekonomia opisuje w jaki sposób społeczeństwo używa ograniczonych zasobów dla produkcji dóbr i usług i w jaki sposób dzieli ...

Dobra publiczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

DOBRA PUBLICZNE: np.: obrona narodowa, sądownictwo, bezpieczeństwo publiczne, oświetlenie ulic, powszechna oświata Cechy dóbr publicznych: niewykluczalność (wszyscy mogą z nich korzystać) niekonkurencyjność (dobra te nie podlegają konkurencji rynkowej) zerowy koszt krańcowy Problem gapowicza (f...

Miary pieniężne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

MIARY PIENIĘŻNE M 0 - najwęższa miara zasobów pieniądza. Inaczej: baza monetarna lub pieniądz wielkiej mocy M 0 = banknoty i monety znajdujące się w obiegu + pogotowie kasowe banków komercyjnych + bankowe wkłady gotówkowe w banku centralny...

Mierniki dochodu narodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

MIERNIKI DOCHODU NARODOWEGO Jak liczyć dochód narodowy? liczyć wyłącznie dobra finalne; stosować głównie ceny czynników produkcji, gdyż część dóbr nie jest sprzedawane na rynku (np. obrona narodowa, bezpieczeństwo); W przypadku takich dóbr ich wartość jest obliczana według kosztów ponoszonych przez...